Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus neaktyvių darbingų asmenų darbo rinkoje padėties gerinimui ir gyventojų verslumo skatinimui   Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams Projektui galima parama iki 16170,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems…

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintas Vidaus reikalų ministerijai siūlomų finansuoti projektų sąrašas pagal šiuos strategijos veiksmus: „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims…

Š.m. kovo 5 dieną įvyko asociacijos Panevėžio Vietos Veiklos Grupė valdybos narių susirinkimas, asociacijos pirmininkė S.Jakštienė džiaugiasi didėjančiu strategijos įgyvendinimo pagreičiu

Š.m. kovo 5 dieną įvyko asociacijos Panevėžio Vietos Veiklos Grupė valdybos narių susirinkimas, asociacijos pirmininkė S.Jakštienė džiaugiasi didėjančiu strategijos įgyvendinimo pagreičiu

Šių metų kovo 5 dieną įvyko asociacijos Panevėžio Vietos Veiklos Grupės valdybos narių susirinkimas, kurio metu patvirtinti projektiniai pasiūlymai strategijos veiksmams „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“ ir „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kt.) teikimas socialinę atskirtį, patiriantiems darbingiems…

Projektas „Atrask save“

Projektas „Atrask save“

Panevėžio vietos veiklos grupė priėmė pirmąją savanorę pagal projektą „Atrask save“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Justina padės administruoti asociacijos internetinę svetainę, viešins informacines žinutes, prisidės prie projektinių veiklų organizavimo, įgyvendinimo bei idėjų naujiems projektams teikimo. Savanorė pasirinko dalyvauti šiame projekte, norėdama patobulėti projektų kūrimo, informacinių technologijų srityse ir taip „atrasti save“. „Savanorystė organizacijoje ne tik suteikia žinių, patirties, įgūdžių jaunam žmogui, bet ir organizacija drauge auga, tobulėja kartu su savanoriu.“ – sako PVVG pirmininkė Sandra Jakštienė.

Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkės S. Jakštienės sveikinimas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-čio proga

Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkės S. Jakštienės sveikinimas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-čio proga

Gerbiamieji, šiandien minime 100-ąjį laisvos, drąsios ir pilietiškos bei brandžios Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejų. Šio didingo jubiliejaus proga linkiu visiems saugoti vieni kitus, su meile, pagarba, puoselėti bendruomeniškumo jausmą, pilietiškumo dvasią bei pareigą būti atsakingiems už savo valstybę, saugoti tas vertybes, kuriomis buvo grįstas Vasario 16-osios Valstybės atkūrimo aktas. Tegul mūsų visų prasmingų darbų pamatas…

Mokymų medžiaga potencialiems vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjams

Mokymų medžiaga potencialiems vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjams

2017 m. gruodžio 20 d. įvyko mokymai potencialiems vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjamas, pagal Panevėžio miesto vietos plėtros strategijojos veiksmus, skirtus socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų verslumui didinti: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės…