Pateikta paraiška konkursui „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pateikta paraiška konkursui „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Panevėžio Vietos veiklos grupė pateikė paraišką 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui. Projektu „Būk protingas – žinok, netoleruok!“ siekiama miesto jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims suteikti reikiamų teorinių žinių apie prekybos žmonėmis formas, taip pat siekiama, kad kiekvienas gebėtų atpažinti…

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-542 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos…

PVVG yra akredituota projekte „Atrask save“

PVVG yra akredituota projekte „Atrask save“

„Su džiaugsmu pranešame, kad Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) yra akredituota ir įtraukta į Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „Atrask save“. Dalyvavimas projekte bus dar viena paskata organizacijai veikti ir tobulėti kartu su jaunais žmonėmis“, – sako asociacijos pirmininkė Sandra Jakštienė. Informuojame, kad savanoris gali savanoriauti iki 4 mėn. organizacijoje, nuo 80-100 val. per…

Bendruomenes kviečia teikti paraiškas

Bendruomenes kviečia teikti paraiškas

Panevėžio miesto savivaldybė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti. Priemone siekiama skatinti gyvenamosios vietovės savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus…

Jungiamės prie savanorystės veiklų organizavimo. Junkis ir tu!

Jungiamės prie savanorystės veiklų organizavimo. Junkis ir tu!

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) yra organizacija, kuri siekia ne tik įgyvendinti miesto vietos plėtros strategiją, bet ir nori būti socialiai atsakinga organizacija, kuriai rūpi aplinka ir žmonės. O jungdamiesi prie šalyje vykdomų projektų ir iniciatyvų, stengiamės būti svarbia visuomenės dalimi. „Įvertindami šių dienų dinamišką aplinką, norime prisijungti prie savanorystės veiklų organizavimo, prisidedant…

Pakartotinai pateikta paraiška strategijos įgyvendinimo administravimui

Pakartotinai pateikta paraiška strategijos įgyvendinimo administravimui

Panevėžio Vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pakartotinai pateikė paraišką projektui „Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ pagal priemonę 08.6.1-ESFA-T-910 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas. Šiuo metu paraiška vertinama Europos socialinio fondo agentūroje. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Numatomos veiklos:…

Asociacija dalyvauja konkurse, skirtame smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Asociacija dalyvauja konkurse, skirtame smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Panevėžio Vietos veiklos grupė dalyvauja Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurse, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas „Gerumas vienija“ skirtas ugdyti Panevėžio visuomenės nepakantumą smurtiniam elgesiui. Laimėjus konkursą, bus sukurtas pagalbos algoritmas „Tu ne vienas“. Algoritmu siekiama supažindinti  visuomenę su pagalbos galimybėmis patyrus smurtą artimoje aplinkoje. Dažnai…

Panevėžio VVG siekdama didinti socialinę įtrauktį, įgyvendino tarptautinės vaikų gynimo dienos proga projektą „ Vaikų popietė su Panevėžio sporto žvaigžde“.

Panevėžio VVG siekdama didinti socialinę įtrauktį, įgyvendino tarptautinės vaikų gynimo dienos proga projektą „ Vaikų popietė su Panevėžio sporto žvaigžde“.

  Popietės metu vaikai aptarė su Panevėžio sporto žvaigžde sveikos gyvensenos įgūdžius, pasivaišino,  įsiamžino kartu su „žvaigžde“. Buvo suorganizuoti Sportiniai žaidimai, kurių pagalba Panevėžio VVG siekė prisidėti prie bendrųjų vertybių ugdymo: pagarba sau ir kitiems, geranoriškumas, atsakingumas, sveika gyvensena, pagalba, sąžiningumas ir savidrausmė. Vaikų dienos centre praleista popietė su Panevėžio sporto žvaigžde Vidmantu Urbonu, vaikams…

PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

Vidaus reikalų ministerija patvirtino Panevėžio vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros strategiją. „Panevėžio miesto integruotoje teritorijos vystymo programoje (ITVP) numatyta per bendruomenės iniciatyvas didinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį, todėl VVG strategija susijusi su ITVP, tarsi ją papildo. Miestui svarbu, kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna. VVGS tikslas…

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

Kviečiame miesto gyventojus, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas susipažinti su atnaujinta Panevėžio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija, kurią atrasite nuspaudę šią nuorodą. Susipažinus su strategija, kviestume pateikti savo siūlymus, pastabas iki 2016 m. spalio 3 d. šioje nuorodoje pateiktais kontaktais. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija Strategijos įgyvendinimo veiksmų plano 1 priedas Vietos plėtros…