Įgyvendintas projektas

Įgyvendintas projektas

Panevėžio vietos veiklos grupės įgyvendinimo projektą “Socialinio verslumo įgūdžių mokymai “Sidabriniams startuoliams” Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą”, kuris budo finansuojamas 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Aktyvių piliečių fondo programos. projekto metu pasiekti pagrindiniai rezultatai – įkurtose Kūrybinėse meno dirbtuvėse 100 Panevėžio varesino amžiaus žmonių dalyvavo socialinio verslumo teorinių ir praktinių mokymų…

Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa

Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa

Panevėžio vietos veiklos grupė (PVVG) organizuoja Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti Jūsų pasitenkinimą esama Biržų miesto situacija bei lūkesčius situacijos gerinimui. Tyrimo rezultatai svarbūs ir reikalingi, kad galėtume kokybiškai parengti antrąją Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją ir tinkamai įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai…

Vaikų vasaros užimtumo stovykla “BAM – bandyk, atrask, mąstyk”

Vaikų vasaros užimtumo stovykla “BAM – bandyk, atrask, mąstyk”

Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendina projektą “Vaikų vasaros užimtumo stovykla “BAM – bandyk, atrask, mąstyk”. Projekto tikslas – didinti vaikų ir paauglių vasaros užimtumo veiklų prieinamumą, skatinant socializaciją ir mažinant neigiamų socialinių riziką aplinkoje. Panevėžio mieste bus suorganizuotos 2 vaikų vasaros dienos stovyklos. Įgyvendinus šias veiklą bus pasiektas ne tik kiekybinis pokytis (į vaikų vasaros…

Projektų idėjos Panevėžio miestui

no image

Kviečiame teikti projektų idėjas, skirtas įgyvendinti Panevėžio mieste 2022 – 2027 m. Projektai skirti: Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių asmenų. Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtraukti…

Atidaryta keramikos studija

Atidaryta keramikos studija

KERAMIKOS STUDIJA sukvietė Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmones dalyvauti projekte „Socialinio verslumo įgūdžių mokymai „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą“. Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė, projekto iniciatorė dr. Sandra Jakštienė spalio 3 d. atidariusi studiją sakė, kad projekto metu bus ne tik suteiktos teorinės ir praktinės socialinio verslumo žinios, konsultacijas ir mentorių pagalba „Sidabriniams…

Įgyvendinamas projektas „Sau ir bendruomenei“

no image

Panevėžio švietimo centras nuo 2018 m. lapkričio 27 d. d. įgyvendina projektą „Sau ir bendruomenei“, skirtą Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Tai tęstinis projekto „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“ projektas. Projektu siekiama ne tik plėtoti senyvo amžiaus žmonių savarankiškos veiklos galimybes, bet ir skatinti bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, įvairių…