Patvirtintas projektų sąrašas Nr.6

Patvirtintas projektų sąrašas Nr.6

Š.m. lapkričio 06 d. Panevėžio vietos veiklos grupės valdyba posėdžio metu patvirtino  6 projektų sąrašą, kuriame numatyta skirti finansavimą 2 projektams: Pagal Strategijos veiksmą 2.1.2 „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“ projektas“ Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU –…

Atnaujinta kvietimų teikti projektinius pasiūlymus informacija

Atnaujinta kvietimų teikti projektinius pasiūlymus informacija

Atnaujinta kvietimo 6.1., skirto PVVG strategijos 2.1.1. veiksmo „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ įgyvendinimui. Numatoma projekto įgyvendinimo  trukmė nuo 12 iki 36 mėn. Pratęsiamas projektinių pasiūlymų priėmimas iki š.m. lapkričio 15 d. Kvietimas 2.1.1 veiksmui N Taip pat…

Kviečiame prisijungti prie projekto!

Kviečiame prisijungti prie projekto!

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą „Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems…

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2019-09-25 sprendimu Nr. 28 pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas iki š.m. spalio 28 d. pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 2.1.1. Veiksmas. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ atnaujinta kvietimo informacija kvietimas –…

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus  Projektiniai pasiūlymai skirti įgyvendinti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją pagal šiuos strategijos veiksmus: „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.1.1 veiksmui „Mokymų ir konsultacijų…

Mokymai projektinių pasiūlymų pareiškėjams

Mokymai projektinių pasiūlymų pareiškėjams

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus, skirtus prisidėti prie Panevėžio vietos veiklos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse). Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą,…

Pagalbos verslo pradžiai teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas aktualu: Jauno verslo subjektams ir potencialiems pareiškėjams Pagal VVG strategijos veiksmą „2.1.1. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)” planuojamas skelbti š. m. rugpjūčio mėn. kvietimas viešiems ir privatiems juridiniams asmenims teikti projektinius pasiūlymus(teikimas 2019-09-06). Tai…

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad projektinių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2019 m. birželio 7 d. pagal šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos veiksmus: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Kvietimas Nr.5.1. Naujų darbo formų…

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus!

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę ·         Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Kvietimas…

Atnaujinta PVVG vietos plėtros strategija

Atnaujinta PVVG vietos plėtros strategija

Atnaujinta Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija. Š.m. balandžio 5 d. gautas Vidaus reikalų ministerijos raštas, kuriame pažymima, kad pritarta Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotam ir pateiktam Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pakeitimui. PVVG strategijos pakeitimas, patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d.  ascocoacijos valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. 24. PVVG vietos plėtros…