PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

Vidaus reikalų ministerija patvirtino Panevėžio vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros strategiją. „Panevėžio miesto integruotoje teritorijos vystymo programoje (ITVP) numatyta per bendruomenės iniciatyvas didinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį, todėl VVG strategija susijusi su ITVP, tarsi ją papildo. Miestui svarbu, kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna. VVGS tikslas…

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

Kviečiame miesto gyventojus, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas susipažinti su atnaujinta Panevėžio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija, kurią atrasite nuspaudę šią nuorodą. Susipažinus su strategija, kviestume pateikti savo siūlymus, pastabas iki 2016 m. spalio 3 d. šioje nuorodoje pateiktais kontaktais. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija Strategijos įgyvendinimo veiksmų plano 1 priedas Vietos plėtros…

Kviečiame į VVG susitikimą su miesto bendruomene

Kviečiame į VVG susitikimą su miesto bendruomene

Miesto bendruomenė kviečiama susipažinti su Panevėžio vietos veiklos grupės veikla ir vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams rengimu 2015 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį)17.30 val. Panevėžio miesto savivaldybės I aukšto salėje vyks Panevėžio vietos veiklos grupės (toliau – VVG) susitikimas su miesto bendruomene. Susitikime bus pristatyta Panevėžio VVG veikla ir rengiama vietos plėtros strategija 2015-2020 metams. Bus supažindinama su galimybe…

Spaudos konferencija dėl Panevėžio VVG rengiamos vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams

Spaudos konferencija dėl Panevėžio VVG rengiamos vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams

2015 m. lapkričio 23 d.(pirmadienį) 13 val. Panevėžio miesto savivaldybės II aukšto salėje vyks spaudos konferencija siekiant pristatyti Panevėžio vietos veiklos grupės veiklą ir rengiamą vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Bus pristatoma galimybė rengti projektus ir gauti finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės…

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

DĖMESIO PANEVĖŽIEČIAI, GYVENANTYS, DIRBANTYS AR BESIMOKANTYS PANEVĖŽIO MIESTE! Panevėžio Vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Kviečiame nelikti nuošalyje, nes Jūsų pasiūlymai ir idėjos taps šios strategijos pagrindu. Čia galite įvertinti opiausias Panevėžio problemas, pasiūlyti jų sprendimo būdus, išsakyti savo idėjas, kurias norėtumėte įgyvendinti. Jūsų pateikti „minkštieji“ projektai (mokymai, socialinės paslaugos, užimtumo skatinimas, verslumo…

Kviečiame dalyvauti Panevėžio vietos plėtros strategijos kūrime

Kviečiame dalyvauti Panevėžio vietos plėtros strategijos kūrime

Panevėžio vietos veiklos grupė kuria vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. laikotarpiui Jos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Vietos plėtros strategijos parengimas – atsakingas darbas, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020 m. programos įgyvendinimo metus. Manoma, kad 2016 metų birželio mėnesį…

Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai

Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai

Prieš 3 mėnesius Savivaldybės, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įkurta Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) Europos socialinio fondo agentūrai įteikė paraišką, kuria prašoma skirti finansavimą 2014-2020 m. vietos plėtros strategijai (VPS) parengti. „Parengti VPS – didelis darbas. Jis turi būti atliktas atsakingai, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020…

Panevėžyje įsteigta Vietos veiklos grupė

Panevėžyje įsteigta Vietos veiklos grupė

Šiandien trys įstaigos, kurių tarpe yra ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Aspkritasis stalas“ pasirašė asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) steigimo sutartį, įstatus ir kitus steigimo dokumentus. Asociacijos steigėjais, apart PAS tapo Prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Panevėžio m. savivadybės administracija. Be jų, steigiamajame susirinkime dalyvavo miesto bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos. Į asociacijos Panevėžio VVG valdybą deleguoti…