Projektai

2017 metų

Projektas Nr. 1

Panevėžio VVG siekdama didinti socialinę įtrauktį, įgyvendino tarptautinės vaikų gynimo dienos proga projektą „Socialinės rizikos grupės vaikų popietė su Panevėžio sporto žvaigžde“.  

Vaikų dienos centre praleista popietė su Panevėžio sporto žvaigžde Vidmantu Urbonu, vaikams paliko didelį įspūdį. Pasaulio ultra triatlono čempionas Vidmantas Urbonas pristatė filmą apie ekologinę akciją-plaukimą per Nemuną, dalinosi savo mintimis „Vaikai užaugę be tėčio ar mamos, neretai pasuka klaidingu keliu“. Sportininko gyvenimiškos patirties pasidalijimas – būdas stiprinti vaikų motyvaciją užaugti dorais, didžiais Panevėžio miesto gyventojais.

Tikimės, kad vaikų užimtumo popietė į bendruomenės gyvenimą įtrauks jaunąją kartą, kuri kažkada taps mūsų ateitimi ir tikėtina laikysis tų pačių vertybių, kurias diegsime bendrose ir specialiai suorganizuotose veiklose.

 

Projektas Nr. 2

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-542 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos rasite čia

Projektas Nr. 1

Projektas „Tautiškumas vienija kartas“

Birželio 1 d. Panevėžio vietos veiklos grupė kartu su partneriais Panevėžio Socialinių paslaugų centru ir VšĮ Šv. Juozapo globos namais įgyvendino projektą „Tautiškumas vienija kartas”, skirtą Lietuvos 100-mečiui ir Vaikų gynimo dienai minėti.
Projekte dalyvavo 45 dalyviai – vaikai ir senjorai.
Aplankėme Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejų Krekenavos apylinkėse, dainavome lietuvių liaudies dainas, supėmės, braidėme šaltinio vandeniu, dalyvavome viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą”, kūrėme laužą ir piknikavome.
Dėkojame visiems už puikią nuotaiką, gerai praleistą penktadienio popietę.
Projektas finansuojamas Panevėžio miesto biudžeto lėšomis.

 

Projektas Nr. 2

PVVG partnerystė projekte „Šeimos mėnuo-džiaugsmas būti kartu“

Džiaugiamės dalyvavę ir suteikta galimybe prisidėti prie entuziasitngo, šeimas vienijančio projekto skirto Tarptautinei šeimos dienai minėti “Šeimos mėnuo-džiaugsmas būti kartu”.

Projekto metu buvo suorganizuotas šventinis koncertas, kurio metu šoko ir dainavo panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai. Panevėžio bendruomenių rūmų kieme vyko kūrybinės dirbtuvės: piešimas ant veido ir robotikos pagrindai.

Visuomenės sveikatos projektas, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.


Projektas Nr. 3

Projektas “Būk protingas – žinok, netoleruok!”

Startavo projektas “Būk protingas – žinok, netoleruok!”, skirtas ES kovos su prekyba žmonėmis dienai minėti ir tuo pačiu suteikti teorinių-praktinių žinių su jaunimu dirbantiems specialistams. Projektopartneris – Panevėžio švietimo centras.  Seminare-praktikume su dr. Dalia Puidokiene, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktore ir miesto socialiniais darbuotojais, mokyklos mokytojais-klasių auklėtojais diskutavome apie prekybą žmonėmis problemas. Kaip atpažinti? Kaip suprasti nukentėjusius? Kaip padėti?

Įgyvendinta antroji projekto “Būk protingas,žinok, netoleruok” dalis –  pokalbis-diskusija “Tolerantiškas jaunuolis – koks jis? “. Dėkojame diskusijos dalyvėms Raimondai Vaičeliūnienei, Renatai Gustaitienei, Ingai Navickienei už jų mintis, įžvalgas ir pasidalinta gerąja patirtimi. Panevėžio jaunuolių dienos centro teatro trupei už padovanotą, nuostabų, šiuolaikinį pasaulį atspindintį spektaklį “Sugrįžk”. Aktoriui Andriui Povilauskui už puikų renginio moderavimą, atlikėjui Daumantui Lukošiūnui ir Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos gimnazinstams už aktyvų dalyvavimą!

Projektas finansuojamas iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

2019 metai

Projektas Nr. 1 “Panevėžys atviras savanorystei”

Projektas „Panevėžys atviras savanorystei“