Įgyvendintas projektas “Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje”

2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendino neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą “Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje”. Projekto metu miesto socialiniai darbuotojai kvalifikaciją kėlė seminare-praktikume “Socialinio-emocinio intelekto ugdymas socialiniams darbuotojams” ir miesto jaunimas stiprino socialinio emocinio intelekto kompetencijas, dalyvaudami mokymuose. Projekto iniciatorė Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė dr. Sandra Jakštienė. Projektas finansuojamas Panevėžio miesto … Tęskite Įgyvendintas projektas “Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje” skaitymą