Įgyvendintas projektas “Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje”

2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendino neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą “Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje”.
Projekto metu miesto socialiniai darbuotojai kvalifikaciją kėlė seminare-praktikume “Socialinio-emocinio intelekto ugdymas socialiniams darbuotojams” ir miesto jaunimas stiprino socialinio emocinio intelekto kompetencijas, dalyvaudami mokymuose.
Projekto iniciatorė Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė dr. Sandra Jakštienė.
Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.