2017 metai

Projektas Nr. 1

Panevėžio VVG siekdama didinti socialinę įtrauktį, įgyvendino tarptautinės vaikų gynimo dienos proga projektą „Socialinės rizikos grupės vaikų popietė su Panevėžio sporto žvaigžde“.  

Vaikų dienos centre praleista popietė su Panevėžio sporto žvaigžde Vidmantu Urbonu, vaikams paliko didelį įspūdį. Pasaulio ultra triatlono čempionas Vidmantas Urbonas pristatė filmą apie ekologinę akciją-plaukimą per Nemuną, dalinosi savo mintimis „Vaikai užaugę be tėčio ar mamos, neretai pasuka klaidingu keliu“. Sportininko gyvenimiškos patirties pasidalijimas – būdas stiprinti vaikų motyvaciją užaugti dorais, didžiais Panevėžio miesto gyventojais.

Tikimės, kad vaikų užimtumo popietė į bendruomenės gyvenimą įtrauks jaunąją kartą, kuri kažkada taps mūsų ateitimi ir tikėtina laikysis tų pačių vertybių, kurias diegsime bendrose ir specialiai suorganizuotose veiklose.

Projektas Nr. 2

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-542 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos rasite čia