2019 metai

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus 

Projektiniai pasiūlymai skirti įgyvendinti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją pagal šiuos strategijos veiksmus:

  1. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.1.1 veiksmui
  2. „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“ Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.1.2 veiksmui
  3. „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.2.2 veiksmui
  4. „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 1.1.1 veiksmui

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimas iki 2019 m. rugsėjo 27 d.

Dėl detalesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis tel.nr. +37068471855

Dokumentai susiję su projektinių pasiūlymų teikimu:

 

 

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę

·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius .

Kvietimas Nr.5.1.

·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

Kvietimas Nr.5.2.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2019 m. gegužės 17 d.

Projektinio pasiūlymo forma

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas

Projektų finansavimi ir sąlygų aprašas

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis paneveziovvg@gmail.com arba tel. nr. 861449882