2019 metai

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę

·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius .

Kvietimas Nr.5.1.

·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

Kvietimas Nr.5.2.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2019 m. gegužės 17 d.

Projektinio pasiūlymo forma

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas

Projektų finansavimi ir sąlygų aprašas

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis paneveziovvg@gmail.com arba tel. nr. 861449882