Kvietimai

Kviečiame Panevėžio bendruomenines organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Kvietimas suformuotas pagal Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos tikslo „Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant savanorius“, uždavinio „Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams“ veiksmą:
„Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“.

Daugiau informacijos skaitykite čia


Planuojami kvietimai 2018 m. sausio 30 d. Panevėžio bendruomeninėms organizacijoms teikti projektinius pasiūlymus

Planuojami kvietimai pagal Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant savanorius“, uždavinio „Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams“ veiksmą:

  • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.

Ir pagal Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos tikslo „Gerinti darbingų gyventojų padėti darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai“, uždavinio :Suteikti darbingiems gyventojams būtinas paslaugas, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai“ veiksmą:

  • Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.

Detalesnę informaciją rasite: http://www.pvvg.lt/strategija/ strategijos įgyvendinimo veiksmų planas.

Iškilusiais klausimais konsultuoja projektų administratorė Martyna Kontrimaitė tel. nr. 8 614 49882 arba 8 45 501371.