2018 metai

 

Panevėžio Miesto Vietos Veiklos Grupės Vietos Plėtros Strategijos Atitiktis Miesto Poreikiams

Panevėžio vietos veiklos grupė atlieka apklausą, kurios tikslas nustatyti aktualias Panevėžio miesto problemas, jų sprendimo būdus ir aktualią strategijos atitiktį Panevėžio miesto poreikiams.

https://www.apklausk.lt/s/5a9d1136e257a

 

PVVG Įgyvendins Projektą, Skirtą Miesto Jaunimui Ir Su Jais Dirbantiems Asmenims

Panevėžio vietos veiklos grupės pirminkės S. Jakštienės inicijuotam neigiamų socialinių veiksnių projektui „Būk protingas  – žinok netoleruok!“ miesto savivaldybės administracija skyrė 1400 Eur.

PVVG pirminkė S. Jakštienė džiaugiasi pasirašyta projekto sutartimi ir pradėdama paruošiamuosius darbus, skirtus pagrindiniam projekto tikslui – per šviečiamąją veiklą supažindinti miesto jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis su prekybos žmonėmis teoriniais ir praktiniais aspektais, ir ugdyti nepakantumą netolerantiškam elgesiui įgyvendinti.

Projekto „Būk protingas  – žinok netoleruok!“ tikslui pasiekti bus pravestas seminaras – praktikumas, soc. pedagogams, su jaunimu dirbantiems asmenims 2018 m. spalio 19 d. Panevėžio švietimo centre, dalyviams bus suteikiami kvalifikacijos kėlimo pažėmijimai. Suorganizuotas atviras pokalbis – diskusija jaunimui „Tolerantiškas jaunuolis – koks jis?, skirtą tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 2018 m. lapkričio 19 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje. Taip pat projekto metu sukurtas koliažas „Tolerantiško jaunuolio portretas“, kuris bus eksponuojamas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje.

Į projekto  „Būk protingas  – žinok netoleruok!“ veiklas bus įtraukta 200 asmenų. Iš jų 25  socialinės rizikos vaikų (-ai).

 

Projektas „Tautiškumas Vienija Kartas“

Birželio 1 d. Panevėžio vietos veiklos grupė kartu su partneriais Panevėžio Socialinių paslaugų centru ir VšĮ Šv. Juozapo globos namais įgyvendino projektą „Tautiškumas vienija kartas”, skirtą Lietuvos 100-mečiui ir Vaikų gynimo dienai minėti.
Projekte dalyvavo 45 dalyviai – vaikai ir senjorai.
Aplankėme Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejų Krekenavos apylinkėse, dainavome lietuvių liaudies dainas, supėmės, braidėme šaltinio vandeniu, dalyvavome viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą”, kūrėme laužą ir piknikavome.
Dėkojame visiems už puikią nuotaiką, gerai praleistą penktadienio popietę.
Projektas finansuojamas Panevėžio miesto biudžeto lėšomis.

      

 

PVVG Partnerystė Projekte „Šeimos Mėnuo-Džiaugsmas Būti Kartu“

Džiaugiamės dalyvavę ir suteikta galimybe prisidėti prie entuziasitngo, šeimas vienijančio projekto skirto Tarptautinei šeimos dienai minėti „Šeimos mėnuo-džiaugsmas būti kartu“.

Projekto metu buvo suorganizuotas šventinis koncertas, kurio metu šoko ir dainavo panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai. Panevėžio bendruomenių rūmų kieme vyko kūrybinės dirbtuvės: piešimas ant veido ir robotikos pagrindai.

Visuomenės sveikatos projektas, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.


 

 

Panevėžio Miesto Neįgaliųjų Laisvalaikio Tendencijos Ir Plėtros Galimybės

Mielas panevėžieti,
jei tau aktuali tema „Neįgalieji Panevėžyje“ prašome skirti kelias minutes atsakant į šiuos klausimus, siekiant pagerinti neįgaliųjų laisvalaikio galimybes Panevėžyje, ištirti neįgaliųjų laisvalaikio tendencijas ir plėtros galimybes mieste.

http://manoapklausa.lt/apklausa/1037223091/