PVVG įgyvendins projektą, skirtą miesto jaunimui ir su jais dirbantiems asmenims

Panevėžio vietos veiklos grupės pirminkės S. Jakštienės inicijuotam neigiamų socialinių veiksnių projektui “Būk protingas  – žinok netoleruok!” miesto savivaldybės administracija skyrė 1400 Eur.

PVVG pirminkė S. Jakštienė džiaugiasi pasirašyta projekto sutartimi ir pradėdama paruošiamuosius darbus, skirtus pagrindiniam projekto tikslui – per šviečiamąją veiklą supažindinti miesto jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis su prekybos žmonėmis teoriniais ir praktiniais aspektais, ir ugdyti nepakantumą netolerantiškam elgesiui įgyvendinti.

Projekto “Būk protingas  – žinok netoleruok!” tikslui pasiekti bus pravestas seminaras – praktikumas, soc. pedagogams, su jaunimu dirbantiems asmenims 2018 m. spalio 19 d. Panevėžio švietimo centre, dalyviams bus suteikiami kvalifikacijos kėlimo pažėmijimai. Suorganizuotas atviras pokalbis – diskusija jaunimui “Tolerantiškas jaunuolis – koks jis?, skirtą tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 2018 m. lapkričio 19 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje. Taip pat projekto metu sukurtas koliažas “Tolerantiško jaunuolio portretas”, kuris bus eksponuojamas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje.

Į projekto  “Būk protingas  – žinok netoleruok!” veiklas bus įtraukta 200 asmenų. Iš jų 25  socialinės rizikos vaikų (-ai).