2017 metai


Kvietimas Nr.1:

Kviečiame Panevėžio bendruomenines organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Kvietimas suformuotas pagal Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos tikslo „Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant savanorius“, uždavinio „Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams“ veiksmą:
„Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“.

Daugiau informacijos skaitykite čia