Savanoriauk!

Nuo 2017 m. liepos 10 d. PVVG yra akredituota Jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „ Atrask save”.

Apie organizaciją

Panevėžio vietos veiklos grupė yra savanoriška organizacija, veikianti Panevėžio mieste. Tai Panevėžio miesto teritorijoje veikiančių ir miesto gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir vietos savivaldos savanoriška asociacija, atstovaujanti Panevėžio miesto gyventojų, verslo bei bendruomenių  interesams.

Pagrindinis Panevėžio vietos veiklos grupės tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą.

2016-2020 m. laikotarpiu bus įgyvendinta Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija.

Savanoriškos veiklos sritis
Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Tikimasi, kad savanoris administruos asociacijos internetinę svetainę, gebės viešinti informacines žinutes, padės organizuoti ir įgyvendinti projektines veiklas, nestokos idėjų naujiems projektams teikti. Planuojama savanorius užimti 4-5 valandas per dieną, 20-25 val. per savaitę.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Ieškome aktyvių, kūrybiškų, iniciatyvių savanorių, nebijančių naujų iššūkių ir norinčių realizuoti savo pomėgius informacinių technologijų, projektinėse srityje.
Koordinuojantis asmuo
Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė Sandra Jakštienė.
Kontaktai (tel. nr., el. paštas) 8-61212093, sandra.jakstiene@gmail.com