2020 metai

Projektas Nr. 1

Patvirtinti 4 Nauji Projektiniai Pasiūlymai!

2019 m. gruodžio 18 d. Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr.32 buvo patikslintas projektų sąrašas Nr.6, įtraukiant keturis naujus projektinius pasiūlymus skirtus prisidėti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo (toliau – PVVG strategija).

2 projektiniai pasiūlymai, skirti PVVG strategijos 2.1.1. veiksmo „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“, projektinių  pasiūlymų teikėjai – Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius, projektas „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“ ir asociacija Panevėžio vietos veiklos grupė, projektas „Pagalba verslo pradžiai“.

2 projektiniai pasiūlymai, skirti PVVG strategijos 2.2.2. veiksmo „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“, projektinių pasiūlymų teikėjai – Panevėžio švietimo centras, projektas „Gera praktika – galimybė augti ir tobulėti“ ir Panevėžio kolegija, projektas „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“.

Projektų sąrašas Nr.6

Projektas Nr. 2

Mokymai Panevėžio Vietos Veiklos Grupės Vietos Plėtros Strategijai Įgyvendinti Skirtų Projektų Vykdytojams

Mokymai projektų vykdytojams, pateikusiems projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus:

1.1.1. veiksmas „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“.

2.1.1. veiksmas „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“.

2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“.

2.2.2. veiksmas „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“.

Mokymai projektų vykdytojams vyks š.m. sausio 24 d. 9:30 val. viešbutyje „Pervaža“, Smėlynės g. 112, Panevėžys.

Registracija į mokymus iki sausio 23 d. 16 val. el. paštu – paneveziovvg@gmail.com

Papildoma informacija telefonu 8-614-49882

Mokymų programa

 

Projektas Nr. 3

Mokymai Projektų Vykdytojams

Įvyko mokymai projektų vykdytojams, pagal  šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1. veiksmas „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“.

2.1.1. veiksmas „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“.

2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“.

2.2.2. veiksmas „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“.

Projektų vykdytojai: Panevėžio kolegija, SOS vaikai Panevėžio skyrius, Panevėžio švietimo centras, VšĮ A.Lipniūno kultūros centras, Panevėžio vietos veiklos grupė ir Viešoji įstaiga Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras (Panevėžio skyrius).

Mokymai projektų vykdytojams jau vyksta. Netrukus sulauksime startuojančių puikių projektų, skirtų Panevėžio miesto gyventojų socialinės atskirties mažinimui ir verslumo skatinimui.

Projektas Nr. 4

Mes Prisijungėm, Junkis Ir TU!

PAGALBA KORONAVIRUSO METU

Panevėžio miesto savivaldybė informuoja apie papildomą pagalbą koronaviruso metu. Pradedamas savanoriškos pagalbos aktyvinimas, telkiamos savanorių komandos, galinčios padėti įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei pavieniams asmenims koronaviruso metu.

Dėl papildomos pagalbos galima kreiptis į Bendruomeninius šeimos namus, tel. +370 674 24210 arba užpildant anketą „Reikėtų pagalbos koronaviruso metu“  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxcIDEMF2I1Kb82syFjsmp3Yr7BFxFtOLsd891lfsedt5NKw/viewform.

Įstaigos, įmonės, įvairios organizacijos, kurioms reikia savanoriškos pagalbos, prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos vyr. specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) Aušrą Burbienę, tel. (8 45) 50 44 84, el. p. ausra.burbiene@panevezys.lt.

Asmenys nuo 18 metų, galintys ir norintys teikti miestui reikalingą savanorišką pagalbą,  kviečiame registruotis užpildant anketą „Reikalinga savanorių pagalba Panevėžio mieste“ https://forms.gle/A8xfcpFRQQMeigaR7. Anketoje nurodyta, kokios pagalbos mes jau tikimės. Sąrašą, kuriame įvardintas pagalbos poreikis, mes nuolat pildysime. Savanoriškos pagalbos koordinavimo komandos nariai susisieks su Jumis ir nukreips pagalbos prašantiems. Prie savanoriškos pagalbos koordinavimo komandos jau prisijungė: Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio kraštas; Panevėžio atviras jaunimo centras; Iniciatyvaus jaunimo grupė; Panevėžio vietos veiklos grupė; Labdaros paramos fondas  „Maisto bankas“.

Aktyviname ir kitas mieste veikiančias organizacijas, jungtis prie  šios komandos ir padėti telkiant savanorius bei juos nukreipiant.

LPF „Maisto bankas“ teikia maisto produktus nemokamai, kreipkitės šiais kontaktais: Justina Tubienė, tel. +370 646 09404, el. p. justina@maistobankas.lt

Dėkojame už Jūsų supratingumą ir pagalbą!

Projektas Nr. 5

LPF „Maisto Bankas“ Įgyvendina Puikų Projektą „Savanorių Pagalba Panevėžio Socialinę Atskirtį Patiriantiems Senjorams“

LPF „Maisto bankas“ įgyvendina puikų projektą „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“ skirtą Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

Jau daugiau nei metus laiko Panevėžio „Maisto banko“ padalinyje į susitikimus buriasi senjorai. Čia jiems skiriama ne tik dažna parama maistu, tačiau vedamos edukacinės pamokėlės, organizuojami informaciniai susitikimai su vietos institucijų darbuotojais, dalyvaujama kultūrinėse veiklose bei konsultuojama iškilusiais klausimais.

„Maisto banko“ Panevėžio padalinio vadovė Justina Tubienė sako, jog nepriteklius, vienatvė, mažas informacinis pasiekiamumas – visa tai labai gerai apibūdina daugelio senjorų gyvenimus. „Ne paslaptis, kad senjorai yra viena didžiausių „Maisto banko“ paramą gaunančių asmenų grupių. Dalindami paramą drauge su savanoriais pastebėjome, jog vyresnio amžiaus žmonės labiau linkę pakalbėti, išsipasakoti savo džiaugsmus ir  bėdas. Jiems dažnai kyla įvairių klausimų susijusių su kitų institucijų veikimu, socialine pagalba ar užimtumo paieškomis, o mūsų savanoriai šiems senjorams pamažu tampa ne tik pirmaisiais pagalbininkais, bet ir gerais bičiuliais. Todėl labai natūraliai nutarėme, jog rinksime senjorų grupes, kuriuos ne tik remsime maistu, tačiau padėsime pasiekti ir kitas aktualias paslaugas, konsultuosime ir efektyviai įtrauksime į įvairias visuomenines veiklas. Labai apsidžiaugėme, kad šių veiklų finansavimui pavyko pritraukti Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ skirtų lėšų iš Europos fondų ir bendrojo finansavimo“ – dalinosi Justina Tubienė.

Organizacija senjorus lepino ir organizuodamas jiems papildomas veiklas. Savanoriai su senoliais lankėsi kino teatre, susipažino su biblioteka – jos darbuotojais, knygų pasiėmimo tvarka ir net archyvais. „Maisto banke“ senjorus aplankė policijos atstovai, kurie padovanojo atšvaitus, pasakojo apie saugų eismą ir kokiais atvejais gali padėti policija.

„Maisto bankas“ informuoja, jog projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“ vyks ir toliau. Pirmąją senjorų grupę planuojama rinkti pavasarį.

  

 

Projektas Nr. 6

Renkami Projektiniai Pasiūlymai Rezerviniam Projektų Sąrašui Sudaryti

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus rezerviniam vietos plėtros projektų sąrašui sudaryti.

Pagal šiuos vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.2. veiksmas „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.“

Detali kvietimo informacija Kvietimas Nr.7.1.

1.1.3. veiksmas „Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius“

Detali kvietimo informacija Kvietimas Nr.7.2.

Kiti su kvietimais susiję dokumentai

1.PVVG vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos ir vertinimo tvarkos aprašas

2.Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas projektų finansavimo sąlygų aprašas

3. Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas 2020 m. gegužės 22 d. 16 val.

Konsultacijos teikiamos telefonu 8-614-49882 arba el.p. paneveziovvg@gmail.com

Projektas Nr. 7

Pasirašyta Projekto Finansavimo Sutartis

PASIRAŠYTA projekto „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ finansavimo sutartis.
Projekte bus įgyvendintos šios veiklos: projekto savanorių paieška, atranka ir jų mokymai; socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių informavimas apie socialines, laisvalaikio užimtumo paslaugas ir tarpininkavimas jas gaunant; socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių laisvalaikio užimtumo paslaugos; bendradarbiavimo tinklo kūrimas – susitikimai su kitomis vietos veiklos grupėmis.
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas, socialinius įgūdžius, padedančius lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes.
Projekto įgyvendinimo metu jaunuoliai išmoks kurti savo ateities viziją ir atrasti savyje drąsos siekti jos realizavimo. Pokyčiai jaunuolių – didesnis pasitikėjimas savimi, labiau teigiamas savęs vertinimas, sustiprėjęs atsparumas stresams, didesnė drąsa pasisakant viešai, geresni komunikaciniai įgūdžiai, išaugusi savigarba ir tikėjimas, kad pavyks pasiekti tai, ko nori, sukurti norimą gyvenimą, įsitvirtinti darbo rinkoje.
Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Projekto vertė  – 28809,60 Eur

Projekto Vykdytojas Panevėžio vietos veiklos grupė

Projektas Nr. 8

Sveikiname startuosiantį puikų projektą Panevėžio mieste🌷
2020 m. gegužės 22 d. Lietuvos agentūra „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius, atstovaujama pirmininkės Irmos Zabulionytės, pasirašė projekto „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0246, sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.
Projekto metu bus remiama 6 asmenų jauno verslo atstovų verslo pradžia vaikų užimtumo ir pramoginių laisvalaikio paslaugų organizavimo verslo srityje. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas Nr. 9

Startuoja Naujas Projektas, Skatinantis Miesto Gyventojų Verslumą

Panevėžyje startuoja verslumo pradžios projektas „Verslumo mokymai TAU-Įveik!“ ✍️Pirmieji motyvaciniai mokymai, ketinantiems kurti verslą panevėžiečiams.

Projekto vykdytojas VšĮ A. Lipniūno kultūros centras.

Projektas Nr. 10

Projektas „Jauno Verslo Atstovų Verslo Pradžios Stiprinimas Panevėžio Mieste“

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius įgyvendina projektą „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“, Nr. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0246 finansuojamą iš Europos socialinio fondo.
2020-06-18 įvyko pirmieji verslumo mokymai 6 asm. Panevėžio miesto jauno verslo atstovams E-komercijos ir socialinių tinklų marketingo temomis. Projekto dalyviai susipažino su platformų apžvalga Amazon; eBay; Alibaba, Walmart, Etsy; Dropshipping, pagrindiniais principais, privalumais ir trūkumais, E-komercijos kanalais, jų tipais, internetinėmis prekyvietėmis, jų apžvalga: Prekyviečių (Marketplace) tipai, privalumai ir trūkumai; marketingo ateitis, perspektyvos. Jauno verslo atstovai sužinojo, kaip savo verslą reklamuoti ir viešinti socialiniuose tinkluose, reklamos kūrimą ir jos kūrimo principus, auditorijas, reklamos tipus ir tikslus. Susipažino su marketingo specifika Instagram socialiniame tinkle: Verslo paskyros sukūrimas ir optimizavimas; Instagram marketingo strategijos; Buyer Persona ir marketingo psichologija; Instagram istorijos ir Highlight; Instagram reklama ir analitika; LinkedIn marketingas; Marketingo pricipai Youtube, Pinterest ir kituose socialiniuose tinkluose.

 

Projektas Nr. 11

Įsibėgėja projektas „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ .
Įgyvendintos dvi projekto veiklos – išvykos.
Pirmoji išvyka į Klaipėdos delfinariumą, nepakartojami įspūdžiai visiems projekto dalyviams.
 
Antroji projekto veikla „Išvyka į Pamario kraštą“
Išvykos metu aplankėme Minijos kaimą Nemuno deltos regioniniame parke dar kitaip vadinamą Lietuvos Venecija. Laivu plaukdami Nemuno vaga ir Kuršių mariomis grožėjomės nuostabiais kraštovaizdžiais, gamtos grožiu.
Keliavome ir Aukštumalos pažintiniu taku – paslaptinga vieta, kurioje turėjome retą galimybę susipažinti su visame pasaulyje žinoma aukštapelke ir sužinoti apie jai būdingus augalus bei gyvūnus, pamatyti kraštovaizdį, patirti savitą ir nepakartojamą pelkės grožį bei suprasti, kad pelkė – tai ne tik žliugsintis telkinys su bedugniais ir klastingais turistų tykančiais akivarais, bet ir vienas iš nedaugelio dar likusių prieglobsčių itin retiems augalams ir gyvūnams.
Drevenos kaimelis, taip pat paliko neišdildomą įspūdį projekto dalyviams. Senas žvejų kaimas, minimas nuo 1253 m. ir įsikūręs Kuršių marių pakrantėje. Palei Dreverną eina Karaliaus Vilhelmo kanalas, kuriuo laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą, aplenkdami pavojingas Kuršių marias.
Turėjome puikią galimybę pažvelgti Į Drevernos apylinkes, marias, Naglių gamtinį rezervatą iš 15 metrų aukščio apžvalgos bokšto taip, kaip kadais čia žvelgė milžinai.
Ir kaip gi vykstant į Pamario kraštą nestabtelėti prie įstabiosios neogotikos stiliumi pastatytos Šv. Jokūbo bažnyčios Švėkšnoje.
Puikus, įsimtinas laikas praleistas kartu! Dėkojame visiems projekto dalyviams!
  

Projektas Nr. 12

Jauno Verslo Startuoliai

Sveikiname startavusį vaikų žaidimų kambarį „Zizlys“, Tinklų g.25, Panevėžys.
Projektas „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“, skirtas įgyvendinti Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją.
Projekto dalyviams – jauno verslo atstovams projekto metu suteikta veikų žaidimų įranga ir mokymai kaip sėkmingai vystyti verslą.
Projekto vykdytojas – Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius.