2018 metai

Kvietimas Nr.2 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia bendruomenines organizacijas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio miesto vietos plėtros strategijos veiksmus, skirtus socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų verslumui didinti:

Daugiau informacijos skaitykite čia

Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus neaktyvių darbingų asmenų darbo rinkoje padėties gerinimui ir gyventojų verslumo skatinimui:

Daugiau informacijos skaitykite čia

Kvietimas Nr.4 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę

Daugiau informacijos skaitykite čia