Kvietimas Nr.2 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia bendruomenines organizacijas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio miesto vietos plėtros strategijojos veiksmus, skirtus socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų verslumui didinti:

  • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinėspriežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.
  • Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.
  • Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.

Mokymai potencialiems pareiškėjams vyks 2017 m. gruodžio 20 d. nuo 9.30 val. (8 ak.val.) viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys.
Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektiniams pasiūlymams keliami reikalavimai.

Registracija į mokymus vyks iki š.m. gruodžio 18 d. 16 val. el. paštu paneveziovvg@gmail.com

Susiję dokumetai:

Kvietimas Nr.2.1 Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas

Kvietimas Nr.2.2 Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.

Kvietimas Nr.2. 3 Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims

Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir vidaus tvarkos aprašas

Projektų finansavimo sąlygų aprašas