Kvietimas Nr.2 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Kvietimas Nr.2  teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia bendruomenines organizacijas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio miesto vietos plėtros strategijojos veiksmus, skirtus socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų verslumui didinti: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinėspriežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir…

Planuojami kvietimai 2018 m. sausio 30 d. Panevėžio bendruomeninėms organizacijoms teikti projektinius pasiūlymus

Planuojami kvietimai 2018 m. sausio 30 d. Panevėžio bendruomeninėms organizacijoms teikti projektinius pasiūlymus

Planuojami kvietimai pagal Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant savanorius“, uždavinio „Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams“ veiksmą: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių)…

Kviečiame Panevėžio bendruomenines organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Kviečiame Panevėžio bendruomenines organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Kvietimas suformuotas pagal Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos tikslo „Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant savanorius“, uždavinio „Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams“ veiksmą: „Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“. Projekto tikslinė grupė: Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai:…