Strategijos projektai

 • Įgyvendinamas projektas.

Panevėžio švietimo centras nuo 2018 m. lapkričio 27 d. d. įgyvendina projektą „Sau ir bendruomenei“, skirtą Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Tai tęstinis projekto „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“ projektas. Projektu siekiama ne tik plėtoti senyvo amžiaus žmonių savarankiškos veiklos galimybes, bet ir skatinti bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, įvairių sričių institucijų, skirtingų kartų atstovų, inicijuoti veiklas, grindžiamas savanoryste ir savitarpio pagalba. Projekto metu 22 savanoriai išklausė trijų dienų mokymus apie savanorystę, kaip dirbti su vyresnio amžiaus žmonėmis, kokią mokymų specifiką taikyti. Po šių mokymų savanoriai pradėjo vesti įvairias veiklas 54-riems projekto dalyviams. Kadangi savanoriai susirinko iš įvairių sričių, todėl lengvai pasidalino, kuris ves kurią veiklą. Projekte dirbti panoro informatikos, matematikos mokytojai, etikos, dailės mokytojai, psichologai, bibliotekininkai, Savivaldybėse dirbantys specialistai. Informatikos mokytojai puikiai dirba su projekto dalyviais ir moko informacinių technologijų subtilybių, kaip nepasiklysti interneto platybėse, kaip ieškoti medžiagos. Taip pat moko, kaip registruotis elektroninėje sistemoje pas gydytojus, kitose įstaigose, teikiančiose viešąsias paslaugas. Projekto dalyviams projekto metu siūlomos edukacinės, pažintinės programos: „Daiktai iš nieko“, „Siūlai, siūlai, susivykit“, „Antrasis daikto gyvenimas“,  „Vaistingieji žolynai“, „Duonelė kasdieninė“, „Prakalbintas molis“, „Pinkit auskit, mano rankos“, „Prieskonių, vaistinių augalų sėjimas, dauginimas, auginimas, paruošimas vartojimui“. Vienoje edukacinėje programoje 20 norinčių asmenų jau sudalyvavo. Panevėžio Kraštotyros muziejuje projekto dalyviai klausėsi paskaitos kaip prikelti senus buities daiktus antram gyvenimui. Projekto dalyviai taip pat turėjo galimybę apžiūrėti įvairiausius unikalius daiktus, esančius muziejuje. Kitos edukacinės programos dar laukia. Vienos jų vyks Anykščiuose esančiame Arklių muziejuje, kitos – Panevėžio Kraštotyros muziejuje. Projekto dalyviai jau dabar užsiregistravo į planuojamas vykdyti išvykas. Vos sužinoję laiką, kad vykdomos įvairios projekto veiklos, projekto dalyviai kaipmat skuba registruotis. Džiugu, kad jų nereikia raginti ir yra toks didelis susidomėjimas.

 

 • Informacinis Renginys „Startuojančių Projektų Pristatymas Bendruomenėms“

Š.m. lapkričio 19 d. 10 val. Pedagogų švietimo centre vyks pirmųjų startuojančių projektų pristatymas. Numatomi įgyvendinti pirmieji 2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“, projekto metu bus apmokyti  22 projekto savanoriai bei 54 projekto dalyviai savanorystės teorinių pagrindų; motyvuojami  projekto dalyviai naujoms, kūrybinėms veikloms, pasitelkiant specialistus, išsiaiškinant jų poreikius, pomėgius, gebėjimus bei  galimybes; sudaromos sąlygos praktiškai išbandyti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus pasirinktose klubo praktinių- kūrybinių sekcijų veiklose,  vadovaujamose konkrečios srities specialistų- savanorių ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“, kurio metu darbingiems senyvo amžiaus panevėžiečiams suteikti reguliarias bendrąsias socialines paslaugas (maitinimo organizavimo, konsultavimo, tarpininkavimo), pasitelkiant savanorius. Kviečiame atvykti į renginį, kurio metu bus išsamiai pristatytos projektų veiklos.

 • Startuoja Pirmieji Projektai!

Startuoja pirmojo projektų sąrašo pirmieji du projektai:

Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“. Projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių – dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą. Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 90 senyvo amžiaus darbingų asmenų, gyvenančių tikslinėje teritorijoje;-projekte dalyvaus 54 tikslinės grupės asmenys, gyvenantys tikslinėje teritorijoje. Į projekto veiklas numatyta įtraukti ne mažiau kaip 10 savanorių – projekte dirbs 22 savanoriai. Projekto metu planuojamos tokios veiklos: projekte dirbančių ir projekto dalyvių savanorystės mokymai; savo poreikių bei pomėgių nustatymo, motyvacijos naujai veiklai mokymai; edukacinės programos – praktiniai užsiėmimai, minkšti stebuklai, šis tas iš nieko, vaniliniai namai, sveikoji daržininkystės, molio ir medžio giminystė. Projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais : Trečiojo amžiaus universiteto panevėžio fakultetu, Panevėžio Klaipėdos mikrarajono ir “Už upės” vietos bendruomenėmis. Projekto trukmė 24 mėn.

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“.  Projekto tikslas – mažinti Panevėžio miesto veiklos plėtros įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę. Keliamas uždavinys – identifikuoti labiausiai socialinę atskirtį patiriančius, pakankamos socialinės pagalbos stokojančius darbingus senyvo amžiaus panevėžiečius ir iš vietos bendruomenės pasitelkiant savanorius šiems panevėžiečiams suteikti reguliarias bendrąsias socialines paslaugas (maitinimo organizavimo, konsultavimo, tarpininkavimo) tam, kad sumažėtų jų socialinė atskirtis – senyvi darbingo amžiaus asmenys gautų pagalbą maitinantis ir galimybes aktyviau socialiai reintegruotis, grįžti į darbo rinką ar per aktyvesnį dalyvavimą bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje sustiprinti socialinei pagalbai ir palaikymui būtinus socialinius saitus. Suteiktos bendrosios socialinės paslaugos ne mažiau nei 30 socialinę atskirtį patiriančių darbingų senyvo amžiaus asmenų, pasitelkiant ne mažiau nei 3 savanorius.Numatoma projekto trukmė 24 mėn.

Projektų vykdymui skirta 41545,26 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma.

 • Startuoja Verslumo Skatinimo Projektas!

Džiaugiamės vienu iš pirmųjų startuojančiu projektu, skirtu Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Panevėžio verslo konsultacinis centras jau šiandien pradeda įgyvendinti projektą „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“. Projektas skirtas gerinti darbingų ekonimiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Projekte bus suorganizuoti neformalūs verslumo mokymai, kurie išsiskiria savo metodika – įsigyta 11 kompiuterių ir sukurtos kompiuterizuotos mokymosi vietos, didžioji dalis mokymų medžiagos ir užduočių bus pateikiamos elektroniniu formatu. Baigus mokymus planuojama suorganizuoti susitikimus su Panevėžio miesto verslininkais, kurie pasidalintų savo gerąja patirtimi, motyvuotų dalyvius imtis savarankiškos veiklos. Projektas bus užbaigiamas konsultavimo veikla – dalyviai turės galimybę pasinaudoti kvalifikuotomis Panevėžio verslo konsultacinio centro konsultantų nemokamomis konsultacijomis, patarimais pildant realius dokumentus verslo pradžiai. projekto metu bus siekiama, kad paslaugomis pasinaudotų ne mažiau kaip 22 tikslinės grupės atstovai, dveji mokymų ciklai po 11 dalyvių. Projekto biudžetas – 20000,00 Eur.

 • LPF „Maisto Bankas“ Įgyvendina Puikų Projektą „Savanorių Pagalba Panevėžio Socialinę Atskirtį Patiriantiems Senjorams“

LPF „Maisto bankas“ įgyvendina puikų projektą „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“ skirtą Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Jau daugiau nei metus laiko Panevėžio „Maisto banko“ padalinyje į susitikimus buriasi senjorai. Čia jiems skiriama ne tik dažna parama maistu, tačiau vedamos edukacinės pamokėlės, organizuojami informaciniai susitikimai su vietos institucijų darbuotojais, dalyvaujama kultūrinėse veiklose bei konsultuojama iškilusiais klausimais.

„Maisto banko“ Panevėžio padalinio vadovė Justina Tubienė sako, jog nepriteklius, vienatvė, mažas informacinis pasiekiamumas – visa tai labai gerai apibūdina daugelio senjorų gyvenimus. „Ne paslaptis, kad senjorai yra viena didžiausių „Maisto banko“ paramą gaunančių asmenų grupių. Dalindami paramą drauge su savanoriais pastebėjome, jog vyresnio amžiaus žmonės labiau linkę pakalbėti, išsipasakoti savo džiaugsmus ir  bėdas. Jiems dažnai kyla įvairių klausimų susijusių su kitų institucijų veikimu, socialine pagalba ar užimtumo paieškomis, o mūsų savanoriai šiems senjorams pamažu tampa ne tik pirmaisiais pagalbininkais, bet ir gerais bičiuliais. Todėl labai natūraliai nutarėme, jog rinksime senjorų grupes, kuriuos ne tik remsime maistu, tačiau padėsime pasiekti ir kitas aktualias paslaugas, konsultuosime ir efektyviai įtrauksime į įvairias visuomenines veiklas. Labai apsidžiaugėme, kad šių veiklų finansavimui pavyko pritraukti Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ skirtų lėšų iš Europos fondų ir bendrojo finansavimo“ – dalinosi Justina Tubienė.

Organizacija senjorus lepino ir organizuodamas jiems papildomas veiklas. Savanoriai su senoliais lankėsi kino teatre, susipažino su biblioteka – jos darbuotojais, knygų pasiėmimo tvarka ir net archyvais. „Maisto banke“ senjorus aplankė policijos atstovai, kurie padovanojo atšvaitus, pasakojo apie saugų eismą ir kokiais atvejais gali padėti policija.

„Maisto bankas“ informuoja, jog projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“ vyks ir toliau. Pirmąją senjorų grupę planuojama rinkti pavasarį.

 • Pasirašyta Projekto Finansavimo Sutartis

PASIRAŠYTA projekto „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ finansavimo sutartis.
Projekte bus įgyvendintos šios veiklos: projekto savanorių paieška, atranka ir jų mokymai; socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių informavimas apie socialines, laisvalaikio užimtumo paslaugas ir tarpininkavimas jas gaunant; socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių laisvalaikio užimtumo paslaugos; bendradarbiavimo tinklo kūrimas – susitikimai su kitomis vietos veiklos grupėmis.
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas, socialinius įgūdžius, padedančius lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes.
Projekto įgyvendinimo metu jaunuoliai išmoks kurti savo ateities viziją ir atrasti savyje drąsos siekti jos realizavimo. Pokyčiai jaunuolių – didesnis pasitikėjimas savimi, labiau teigiamas savęs vertinimas, sustiprėjęs atsparumas stresams, didesnė drąsa pasisakant viešai, geresni komunikaciniai įgūdžiai, išaugusi savigarba ir tikėjimas, kad pavyks pasiekti tai, ko nori, sukurti norimą gyvenimą, įsitvirtinti darbo rinkoje.
Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Projekto vertė  – 28809,60 Eur

Projekto Vykdytojas Panevėžio vietos veiklos grupė

 • Sveikiname startuosiantį puikų projektą Panevėžio mieste

2020 m. gegužės 22 d. Lietuvos agentūra „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius, atstovaujama pirmininkės Irmos Zabulionytės, pasirašė projekto „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0246, sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto metu bus remiama 6 asmenų jauno verslo atstovų verslo pradžia vaikų užimtumo ir pramoginių laisvalaikio paslaugų organizavimo verslo srityje. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

 • Startuoja Naujas Projektas, Skatinantis Miesto Gyventojų Verslumą

Panevėžyje startuoja verslumo pradžios projektas „Verslumo mokymai TAU-Įveik!“ Pirmieji motyvaciniai mokymai, ketinantiems kurti verslą panevėžiečiams.

Projekto vykdytojas VšĮ A. Lipniūno kultūros centras.

 • Projektas „Jauno Verslo Atstovų Verslo Pradžios Stiprinimas Panevėžio Mieste“

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius įgyvendina projektą „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“, Nr. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0246 finansuojamą iš Europos socialinio fondo.
2020-06-18 įvyko pirmieji verslumo mokymai 6 asm. Panevėžio miesto jauno verslo atstovams E-komercijos ir socialinių tinklų marketingo temomis. Projekto dalyviai susipažino su platformų apžvalga Amazon; eBay; Alibaba, Walmart, Etsy; Dropshipping, pagrindiniais principais, privalumais ir trūkumais, E-komercijos kanalais, jų tipais, internetinėmis prekyvietėmis, jų apžvalga: Prekyviečių (Marketplace) tipai, privalumai ir trūkumai; marketingo ateitis, perspektyvos. Jauno verslo atstovai sužinojo, kaip savo verslą reklamuoti ir viešinti socialiniuose tinkluose, reklamos kūrimą ir jos kūrimo principus, auditorijas, reklamos tipus ir tikslus. Susipažino su marketingo specifika Instagram socialiniame tinkle: Verslo paskyros sukūrimas ir optimizavimas; Instagram marketingo strategijos; Buyer Persona ir marketingo psichologija; Instagram istorijos ir Highlight; Instagram reklama ir analitika; LinkedIn marketingas; Marketingo pricipai Youtube, Pinterest ir kituose socialiniuose tinkluose.

 • Įsibėgėja projektas „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ .

Įgyvendintos dvi projekto veiklos – išvykos.

Pirmoji išvyka į Klaipėdos delfinariumą, nepakartojami įspūdžiai visiems projekto dalyviams.

Antroji projekto veikla „Išvyka į Pamario kraštą“

Išvykos metu aplankėme Minijos kaimą Nemuno deltos regioniniame parke dar kitaip vadinamą Lietuvos Venecija. Laivu plaukdami Nemuno vaga ir Kuršių mariomis grožėjomės nuostabiais kraštovaizdžiais, gamtos grožiu.

Keliavome ir Aukštumalos pažintiniu taku – paslaptinga vieta, kurioje turėjome retą galimybę susipažinti su visame pasaulyje žinoma aukštapelke ir sužinoti apie jai būdingus augalus bei gyvūnus, pamatyti kraštovaizdį, patirti savitą ir nepakartojamą pelkės grožį bei suprasti, kad pelkė – tai ne tik žliugsintis telkinys su bedugniais ir klastingais turistų tykančiais akivarais, bet ir vienas iš nedaugelio dar likusių prieglobsčių itin retiems augalams ir gyvūnams.

Drevenos kaimelis, taip pat paliko neišdildomą įspūdį projekto dalyviams. Senas žvejų kaimas, minimas nuo 1253 m. ir įsikūręs Kuršių marių pakrantėje. Palei Dreverną eina Karaliaus Vilhelmo kanalas, kuriuo laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą, aplenkdami pavojingas Kuršių marias.

Turėjome puikią galimybę pažvelgti Į Drevernos apylinkes, marias, Naglių gamtinį rezervatą iš 15 metrų aukščio apžvalgos bokšto taip, kaip kadais čia žvelgė milžinai.

Ir kaip gi vykstant į Pamario kraštą nestabtelėti prie įstabiosios neogotikos stiliumi pastatytos Šv. Jokūbo bažnyčios Švėkšnoje.

Puikus, įsimtinas laikas praleistas kartu! Dėkojame visiems projekto dalyviams!

 • Jauno Verslo Startuoliai

Sveikiname startavusį vaikų žaidimų kambarį „Zizlys“, Tinklų g.25, Panevėžys.

Projektas „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“, skirtas įgyvendinti Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją.

Projekto dalyviams – jauno verslo atstovams projekto metu suteikta veikų žaidimų įranga ir mokymai kaip sėkmingai vystyti verslą.

Projekto vykdytojas – Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius.

 • Įgyvendinamas Projektas

Smagiai leidome laiką kartu su Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos nariais, dalyvaujant projekto veiklose, skirtose įgyvendinti Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją. Gaminome hidrolatus, klausėme žolininkės patarimų, su šefo pagalba virėme troškinį.

Projekto „Socialinės atskirties mažinimas per soc. paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą soc. atskirtį patiriantiems asm./šeim., pasitelkiant savanorius“ vykdytojas – Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga.

 • Įsibėgėja Projektas „Pagalba Verslo Pradžiai“

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – Panevėžio VVG) nuo š. m. birželio pradėjo vykdyti projektą „Pagalba verslo pradžiai“.  Projekto tikslas – suteikti pagalbą verslo pradžiai naujai įsikūrusiems verslo subjektams Panevėžyje. Vietos plėtros projekte suplanuotose veiklose dalyvauja 6 tikslinės grupės dalyviai, turintys ne didesnę nei 2 metų veiklos patirtį .

Projekto metu siekiama dalyviams suteikti informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas.  Kiekvienas projekto dalyvis jau mokėsi  36 val.  Mokymai vyko Panevėžio verslo konsultaciniame centre š. m. birželio- liepos mėn.  Buvo organizuotos 9 mokymų temos, kiekvienai iš jų skiriant po 4 val.: mokesčiai: juridinių asmenų verslo vykdymo formų palyginimas, privalumai ir trūkumai, mokestinė aplinka ; įmonių buhalterinė apskaita, konsultacija įmonės apskaitos vedimo klausimais ; paramos verslui finansavimo šaltiniai, tinkamumo įsivertinimas, sąlygų aptarimas ; darbo teisė, konsultacijos darbo ir kitų sutarčių sudarymo klausimais ; darbų sauga, konsultacijos darbų saugos klausimais ; rinkodara (2 temos): produkto ar paslaugos pateikimas rinkai, vertės pasiūlymas, vertės pasiūlymo drobės parengimas bei reklamos poreikis, komandos formavimas, darbas su klientais ir verslo plano sudarymas( 2 temos): verslo modelio drobės parengimas  ir verslo plano formos pildymas.

Projekto „Pagalba verslo pradžiai“ tikslinės grupės 3 dalyviams, kurie šiais metais registravo savo naują verslą, yra suteikta galimybė nemokamai naudotis įsigyta ar išnuomota įranga. Panevėžio VVG įsigijo automobilių testavimo įrangą, kurią jaunas verslininkas galės naudoti 2 metus. VVG jau išnuomojo ir toliau (iš viso 9 mėn. laikotarpiu) nuomos, jauno verslininko pasirinktą vidaus patalpų remonto įrangą: glaistymo-dažymo beorį aparatą ir  šlifuoklį sienoms.

Erdvinio modelio kūrimo įranga yra naudojama teikiant komercines foto, video bei 3D skenavimo paslaugas, perkeliant suskaitmenintus duomenis į interneto erdvę. Verslininkas džiaugiasi, kad jau suskaitmeninta daug paveldo objektų, o laimėtas konkursas, naudojantis projekto metu išnuomota įranga, leis sukurti viso muziejaus virtualią ekspoziciją. Įranga numatyta naudotis iki 12 mėn.

Trijų verslininkų verslo įgūdžių tobulinimui buvo surasti 3 mentoriai, kurie konsultavo jauno verslo subjektus liepos- rugsėjo mėnesiais, iš viso skirdami 36 val.

Dar projekto metu , tikėtina kitų metų pavasarį, planuojama suorganizuoti konferenciją, kurioje bus kviečiami jaunieji verslininkai pasidalinti patirtimi, bus suorganizuota mini kontaktų sesija, organizuotos 2-3 darbo grupės ir jose diskutuojama apie aktualias jauno verslo subjektų iškeltas problemas.

Prie Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto prisideda Panevėžio VVG skirdama savo indėlį, taip pat prie projekto įgyvendinimo prisijungė 3 mentoriai, kurie savanorystės pagrindais konsultavo jauno verslo subjektus.

Projektas vykdomas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Projekto trukmė – 14 mėn.

 • Įgyvendintas Panevėžio Vaikų Dienos Užimtumo Centro Projektas „Pagalba Socialinės Rizikos Vaikams, Jų Šeimos Nariams Ir Asmenims, Išgyvenantiems Krizę“

Įgyvendintas dar vienas projektas, skirtas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Projektas finansuotas  iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų ir prisidedant Panevėžio vaikų užimtumo centrui.

Labai smagu, kad projekto metu buvo pasiekti didesni projekto rodikliai, projekte dalyvavo 77 tikslinės grupės dalyviai (iš jų 10 savanorių), nors planuota buvo 60 dalyvių.  Puikus įrodymas, kad Panevėžio miesto bendruomenei reikia visuomeninę integraciją ir socialinę atskirtį mažinančių projektų.

Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro vykdytas projektas suteikė galimybę vaikams, jų artimiesiems, gyvenantiems sunkesnėmis ekonominėmis sąlygomis, patiriantiems kitą socialinę atskirtį, susitikti su daugybe nuostabių, atsidavusių ir dosnių žmonių.
Projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“ planuotas 14-ai mėnesių, tačiau karantinas pailgino jo laiką.  Projekto metu vaikai ir jų artimieji, gyvenantys sunkesnėmis ekonominėmis sąlygomis, jautriai reaguojantys į supančias aplinkybes, patiriantys socialinę atskirtį, gavo kompleksinę pagalbą: socialinę, psichologinę ir pedagoginę, su vaikais ir jų šeimomis buvo dirbama individualiai. Projekto dalyviai buvo mokomi spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, jiems buvo sudarytos sąlygas atvirai bendrauti, įvardyti savo emocijas ir jas išlieti dailės terapijos užsiėmimuose ar individualiai bendraujant su psichologe. Dailės terapijos užsiėmimai ir psichologo konsultacijos vyko panaudojant įvairias terapines priemones. Tam buvo įsigyta patalpų apšvietimo lempų, smėlio ir šviesos staliukų, molbertų, molio, piešimo popieriaus, daugybė guašo, spalvotų pieštukų, teptukų, emocinių pagalvėlių ir dar daugybė priemonių. Jos bus naudojamos vaikų veikloms ir pasibaigus projektui. Dailės terapijos užsiėmimuose noriai dalyvavo suaugusieji neįgalieji. Jie prieš pat Naujuosius 2019metus turėjo puikią galimybę dalyvauti ir įspūdingame gyvo garso M. Levickio koncerte. 2019 metų rugpjūtį keturias dienas vaikai stovyklavo Ignalinos rajone, etnografiniame Darželio kaime, gamtos dauboje šalia Linkmenų piliakalnio. 2020 metų vasarą vaikai su šeimomis vyko į ekskursijas po Klaipėdos kraštą, Kauną. O Pasvalio rajone, Pumpėnuose susipažino su kunigu Domingu Avelaneda iš Argentinos, pavertusiu Pumpėnus vaikų ir jaunimo traukos centru. Vienuolyno virtuvėje Domingas su jaunaisiais lankytojais kepė picą, gėrė arbatą ir kalbėjosi apie gyvenimo tikslus, svajones, jaunimo aktualijas. Užsimezgęs vaikų, šeimų bendravimas, sustiprėję socialiniai ryšiai nenutrūks ir pasibaigus projektui. Užsiėmimus planuojama tęsti. Tai ne tik užtikrins vaikų, augančių socialiai jautresnėse šeimose, užimtumą, bet ir suteiks jiems galimybę būti išklausytiems ir veiks kaip jaunimo prevencija, nenuklystant iš doros kelio. Taip buvo siekiama ne tik teigiamo pokyčio projekte dalyvaujantiems 67 vaikų bei tikslinės teritorijos gyventojų, bet ir indėlio miesto ekonominį ir socialinį gyvenimą, integruojantis į visuomenę. Laiku suteikta kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje atsidūrusiai šeimai, vaikams ar jų šeimos nariams, patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus, yra labai svarbi.
Projekte dalyvavo 10  savanorių. Mokymus savanoriams vedė Prienų rajono neįgaliųjų organizacijos atstovai. Sąmoningai akcentuojant ir skatinant savanorystės ir savipagalbos svarbą, jauniems savanoriams siekiama ugdyti savo savivertę atsakingumu ir pareigingumu. Džiugu, kad buvo ir daugiau prisijungusių suaugusių savanorių, nors jie ir nebuvo įtraukti į tikslinę savanorių grupę.

Įgyvendintas dar vienas projektas, skirtas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 2019.03 – 2020.10 laikotarpiu  vykdė projektą „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims/šeimoms, pasitelkiant savanorius“. Šis projektas skirtas socialinės rizikos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Projekto partneris – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Projekto tikslas – suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, mažinti jų socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

Projekto metu apmokėme 20 savanorių (planavome 15), kurie 1349 val. savo laiko skyrė savanorystei šiame projekte. Jie ne tik teikė pagalbą neįgaliesiems buityje ir kasdieninėje ūkinėje veikloje (švaros ir tvarkos palaikymas namuose, maisto, vaistų nupirkimo ar kita fizinė pagalba), bet ir organizuodavo savipagalbos grupinius suėjimus, kuriuose dalyvauti kviesdavo įžymius žmones. Daugiausia įspūdžių dalyviams paliko susitikimas su knygos autoriumi A. Skačkausku, dramos studijos „Arka“ atlikėju A. Markevičiumi, Trakiškio žolininkėmis, kraštotyros muziejaus edukatorėmis. Kai leisdavo oro sąlygos, susitikimai vykdavo gamtoje, kur dalyviai dalinosi gyvenimiškąja patirtimi, sėmėsi gerų emocijų ir optimizmo. Projekto metu savanorių suorganizuotos trys pažintinės-edukacinės išvykos. Kadangi projekto veiklose dalyvavo ir labai sunkią negalią turintys asmenys, savanoriai padėjo įveikti sunkumus ir kliūtis ekskursijų metu. Šio projekto metu užsimezgęs nuoširdus neįgaliųjų ir savanorių ryšys ir ateityje nenutrūks, o tai didžiausia vertybė šiandienos materialinių, finansinių, buitinių problemų perpildytoje kasdienybėje.

 • Praeitų metų birželio– gruodžio mėnesiais įgyvendintas Atviros jaunimo erdvės projektas „Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“. Projekto metu buvo atnaujintos ir praplėstos AJE patalpos – įkurta Virtuali grafikos studija ir Zen zona jaunimui.

Tai projektas skirtas ekonomiškai neaktyviam, 14–29 m. Panevėžio miesto jaunimui. Projekto metu jaunimas turėjo galimybę dalyvauti įvairiose savirealizacijos veiklose ir kompetencijų ugdymo mokymuose, po kurių dalyviams buvo išduoti pažymėjimai.

 1. Mokymų metu buvo suorganizuoti 6 mokymai (fotografavimo, lyderystės, grafinio dizaino, viešo kalbėjimo, streso valdymo ir pan.), daugiau kaip 30 savirealizacijos ir jaunimo inicijuotų renginių. Projekte sudalyvavo 119 jaunuolių, buvo įtraukti 22 apmokyti savanoriai.
 2. Šio projekto dėka bibliotekoje buvo įkurta Virtualios grafikos studija, kurioje jaunimas gali savarankiškai ir su darbuotojų pagalba lavinti įvairius įgūdžius, mokytis fotografuoti, dirbti su grafinėmis planšetėmis, išbandyti virtualios realybės įrangą.

Kviečiame pasidairyti po Virtualios grafikos studiją bibliotekos „YouTube“ paskyroje.

https://www.youtube.com/watch?v=1HHSnX3tjo0&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=naujienos_apie_bibliotekos_projektus_ii_dalis&utm_term=2021-01-08&ab_channel=Bit%C4%97sBiblioteka

Daugiau informacijos:

 1. svetainėje – pavb.lt
 2. FB puslapyje – Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje
 3. Instagram – aje@panevezys

Projekto partneriai:

–          Asociacija „Panevėžio Rotaract klubas

–          Labdaros ir paramos fondas „Vilties arka“

–          Panevėžio socialinių paslaugų centras

Projektas skirtas Panevėžio miesto veiklos grupės strategijos įgyvendinimui.