KERAMIKOS STUDIJA

KERAMIKOS STUDIJA

KERAMIKOS STUDIJA kviečia Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmones dalyvauti projekte „Socialinio verslumo įgūdžių mokymai „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą“. Tikslinė projekto grupė Panevėžio miesto „Sidabriniai startuoliai“ nuo 54+ amžiaus, siekiantys įgyti socialinio verslumo žinių ir jas praktiškai įgyvendinti neformaliose užimtumo veiklose, sukurtus produktus realizuojant e-pardavimų platformoje. MOKYMŲ PRADŽIA – 2022 m. spalio 03…

„Sidabriniams startuoliams“ parengtas keramikos dirbtuvių interjero projektas

„Sidabriniams startuoliams“ parengtas keramikos dirbtuvių  interjero projektas

2022 m. gegužės 27 d. Asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė pirmininkė Sandra Jakštienė pasirašė Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (ar) meno veiklos sutartį su Kauno kolegija dėl tyrimo atlikimo, kurio tikslas – išanalizavus universalaus dizaino principus ir patalpų, skirtų vyresnio amžiaus žmonėms projektavimo ypatumus, parengti keramikos dirbtuvių vyresnio amžiaus žmonėms interjero projektą. Tyrimo rezultatai gali…

Startuos inovatyvus projektas Panevėžio mieste!

Startuos inovatyvus projektas Panevėžio mieste!

Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė Sandra Jakštienė pasirašė sutartį dėl 2014-2020 m. Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje finansuojamo projekto „Socialinio verslumo įgūdžių mokymai „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą“. Projekto tikslas – suteikti socialinio verslumo teorinius ir praktinius mokymus, konsultacijas ir mentorių pagalbą „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste,…

Informacinis renginys Panevėžio miesto jaunuoliams

Informacinis renginys Panevėžio miesto jaunuoliams

Šiandien įvyko Panevėžio vietos veiklos grupės projekto „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ renginys, skirtas projekto tikslinei grupei informuoti apie prieinamas socialines ir laisvalaikio paslaugas, laisvalaikio užimtumo, savanorystės galimybes taip pat renginio metu pasidalinta projekto metu pasiektais rezultatais. Pristatytas projekto metu sukurtas informavimo skydelis jaunimui, kuris skirtas…

Įgyvendintas projektas „Pagalba verslo pradžiai“

Įgyvendintas projektas „Pagalba verslo pradžiai“

Projektas “Pagalba verslo pradžiai” Panevėžyje startavo 2021 m. birželio mėn. Projektą įgyvendino Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – Panevėžio VVG). Projekto tikslas – suteikti pagalbą verslo pradžiai naujai įsikūrusiems verslo subjektams Panevėžyje. Vietos plėtros projekte suplanuotose veiklose dalyvavo 6 tikslinės grupės dalyviai, turintys ne didesnę nei 2 metų veiklos patirtį . Projekto metu visiems dalyviams…

Įgyvendintas projektas „Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje“

Įgyvendintas projektas „Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje“

2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendino neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Socialinio-emocinio intelekto ugdymas bendruomenėje“. Projekto metu miesto socialiniai darbuotojai kvalifikaciją kėlė seminare-praktikume „Socialinio-emocinio intelekto ugdymas socialiniams darbuotojams“ ir miesto jaunimas stiprino socialinio emocinio intelekto kompetencijas, dalyvaudami mokymuose. Projekto iniciatorė Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė dr. Sandra Jakštienė. Projektas finansuojamas Panevėžio miesto…

Sėkmingai tęsiamos projekto veiklos

Sėkmingai tęsiamos projekto veiklos

Sėkmingai tęsiamos projekto „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimo veiklos, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ veiklos. Įgyvendintos dvi išvykos, kurių metu aplankytas Vilnius ir didingieji Žemaitijos dvarai. Greitu metu jaunuoliai bus kviečiami dalyvauti komandos ir kavos keramikos užsiėmimuose.