Kvietimas Nr.4 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę

·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius .

·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

·         Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrasias ir specialias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. liepos 5 d.

 

Kvietimas Nr.4-1

Kvietimas Nr.4-2

Kvietimas Nr.4-3

Panevezio VVG_vidaus tvarkos aprasas

Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

PFSA aktuali redakcija