Kviečiame dalyvauti mokymuose!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę 

·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius .

·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

·         Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrasias ir specialias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. liepos 2 d.

Mokymai pareiškėjams vyks 2018 m. gegužės 28 d. nuo 9.30 val.

Viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys

Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektams keliami reikalavimai.

Registracija į mokymus adresu: paneveziovvg@gmail.com