Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos atitiktis miesto poreikiams

Panevėžio vietos veiklos grupė atlieka apklausą, kurios tikslas nustatyti aktualias Panevėžio miesto problemas, jų sprendimo būdus ir aktualią strategijos atitiktį Panevėžio miesto poreikiams.

https://www.apklausk.lt/s/5a9d1136e257a