Š.m. kovo 5 dieną įvyko asociacijos Panevėžio Vietos Veiklos Grupė valdybos narių susirinkimas, asociacijos pirmininkė S.Jakštienė džiaugiasi didėjančiu strategijos įgyvendinimo pagreičiu

Šių metų kovo 5 dieną įvyko asociacijos Panevėžio Vietos Veiklos Grupės valdybos narių susirinkimas, kurio metu patvirtinti projektiniai pasiūlymai strategijos veiksmams „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“ ir „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kt.) teikimas socialinę atskirtį, patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“, kurie bus įtraukti į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje. Taip pat susirinkimo metu pritarta vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinei ataskaitai už 2017 m.

Asociacijos pirmininkė S. Jakštienė pasidalino pozityviomis mintimis: „Smagu, kad miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vis labiau įgauna pagreitį, įvykusiame VVG valdybos posėdyje buvo patvirtinti vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, kurie bus įtraukiami į finansuojamų projektinių pasiūlymų sąrašus. Tikiuosi, kad ir ateityje bendruomenės vis labiau domėsis ir stengsis aktyviau dalyvauti vietos plėtros strategijos įgyvendinime mieste.“