Asociacijos valdybos narių posėdis

Asociacijos valdybos narių posėdis

Š.m. gruodžio 6 d., įvyko asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė valdybos narių posėdis, kuriame buvo patvirtinta vietos plėtros projektinių pasiūlymų ataskaita dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų pagal 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.“ Patvirtintas „Panevėžio vietos plėtros…

Susitikimas su rajono VVG

Susitikimas su rajono VVG

2017-10-26 įvyko susitikimas su Panevėžio rajono VVG atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos miesto ir kaimiškųjų vietovių įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijų aktualijos, panašumai ir skirtumai, administravimo subtilybės. Aptarta galimybė inicijuoti bendrą teritorinio bendradarbiavimo projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. …

Suteiktos žinios Panevėžio VVG valdymo organų nariams ir darbuotojams

Suteiktos žinios Panevėžio VVG valdymo organų nariams ir darbuotojams

Spalio 20 d. įvyko mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės valdymo organų nariams ir darbuotojams. Mokymų tikslas – suteikti žinių Panevėžio vietos veiklos grupės valdymo organų nariams ir darbuotojams kaip sėkmingai įgyvendinti Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją ir jos įgyvendinimo administravimą. Mokymu metu UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ lektorius Arūnas Dabravolskas dalyvius supažindino su…

Pateikta paraiška konkursui „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pateikta paraiška konkursui „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Panevėžio Vietos veiklos grupė pateikė paraišką 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui. Projektu „Būk protingas – žinok, netoleruok!“ siekiama miesto jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims suteikti reikiamų teorinių žinių apie prekybos žmonėmis formas, taip pat siekiama, kad kiekvienas gebėtų atpažinti…

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-542 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos…

PVVG yra akredituota projekte „Atrask save“

PVVG yra akredituota projekte „Atrask save“

„Su džiaugsmu pranešame, kad Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) yra akredituota ir įtraukta į Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „Atrask save“. Dalyvavimas projekte bus dar viena paskata organizacijai veikti ir tobulėti kartu su jaunais žmonėmis“, – sako asociacijos pirmininkė Sandra Jakštienė. Informuojame, kad savanoris gali savanoriauti iki 4 mėn. organizacijoje, nuo 80-100 val. per…

Bendruomenes kviečia teikti paraiškas

Bendruomenes kviečia teikti paraiškas

Panevėžio miesto savivaldybė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti. Priemone siekiama skatinti gyvenamosios vietovės savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus…

Jungiamės prie savanorystės veiklų organizavimo. Junkis ir tu!

Jungiamės prie savanorystės veiklų organizavimo. Junkis ir tu!

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) yra organizacija, kuri siekia ne tik įgyvendinti miesto vietos plėtros strategiją, bet ir nori būti socialiai atsakinga organizacija, kuriai rūpi aplinka ir žmonės. O jungdamiesi prie šalyje vykdomų projektų ir iniciatyvų, stengiamės būti svarbia visuomenės dalimi. „Įvertindami šių dienų dinamišką aplinką, norime prisijungti prie savanorystės veiklų organizavimo, prisidedant…