KERAMIKOS STUDIJA

no image

KERAMIKOS STUDIJA kviečia Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmones dalyvauti projekte „Socialinio verslumo įgūdžių mokymai „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą“. Tikslinė projekto grupė Panevėžio miesto „Sidabriniai startuoliai“ nuo 54+ amžiaus, siekiantys įgyti socialinio verslumo žinių ir jas praktiškai įgyvendinti neformaliose užimtumo veiklose, sukurtus produktus realizuojant e-pardavimų platformoje. MOKYMŲ PRADŽIA – 2022 m. spalio 03 d….

Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus neaktyvių darbingų asmenų darbo rinkoje padėties gerinimui ir gyventojų verslumo skatinimui   Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams Projektui galima parama iki 16170,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant…

Kovo 23 d. vyko mokymai „Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas” potencialiems pareiškėjams

Kovo 23 d. vyko mokymai „Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas” potencialiems pareiškėjams

Š.m. kovo 23 dieną Panevėžio vietos veiklos grupė organizavo mokymus „Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas” potencialiems pareiškėjams, siekiant įgyvendinti Panevėžio vietos plėtros strategiją 2016-2020 m. Mokymai vyko kvietimui – gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Mokymų metu buvo siekiama paaiškinti remiamas veiklas, kas yra tikslinės grupės, nefinansuojamos veiklos,…

Kviečiame kovo 23 d. viešus ir privačius juridinius asmenis dalyvauti mokymuose

Kviečiame kovo 23 d. viešus ir privačius juridinius asmenis dalyvauti mokymuose

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus neaktyvių darbingų asmenų darbo rinkoje padėties gerinimui ir gyventojų verslumo skatinimui Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams Projektui galima parama iki 16170,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims,…

Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus neaktyvių darbingų asmenų darbo rinkoje padėties gerinimui ir gyventojų verslumo skatinimui   Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams Projektui galima parama iki 16170,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems…

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintas Vidaus reikalų ministerijai siūlomų finansuoti projektų sąrašas pagal šiuos strategijos veiksmus: „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims…