Kvietimas Nr. 3 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus neaktyvių darbingų asmenų darbo rinkoje padėties gerinimui ir gyventojų verslumo skatinimui

 

  • Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams

Projektui galima parama iki 16170,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

  • Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas

Projektui galima parama iki 17000,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. gegužės 2 d.

Mokymai pareiškėjams vyks 2018 m. kovo 23 d. nuo 9.30 val.

Viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys

Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektams keliami reikalavimai.

Registracija į mokymus vyks iki š. m.  kovo 22 dienos 16 valandos el. paštu paneveziovvg@gmail.com

Susiję dokumentai:

Kvietimas Nr.3.1

Kvietimas Nr.3.2.

Panevezio VVG_vidaus tvarkos aprasas

PFSA aktuali redakcija