Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa

Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa

Panevėžio vietos veiklos grupė (PVVG) organizuoja Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti Jūsų pasitenkinimą esama Biržų miesto situacija bei lūkesčius situacijos gerinimui. Tyrimo rezultatai svarbūs ir reikalingi, kad galėtume kokybiškai parengti antrąją Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją ir tinkamai įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai…