Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad projektinių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2019 m. birželio 7 d. pagal šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos veiksmus: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Kvietimas Nr.5.1. Naujų darbo formų…