Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad projektinių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2019 m. birželio 7 d.

pagal šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos veiksmus:

  • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.

Kvietimas Nr.5.1.

  • Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

Kvietimas Nr.5.2.

Daugiau informacijos el.paštu paneveziovvg@gmail.com arba telefonu 8 614 49882