Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę

·         Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.

Kvietimas Nr.5.1.

·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis

Kvietimas Nr.5.2.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų laukiame iki 2019 m. gegužės 17 d.

Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas

Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA)

Daugiau informacijos el.paštu paneveziovvg@gmail.com arba telefonu 8 614 49882