no image

Keičiame teikti pasiūlymus dėl Panevėžio  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. keitimo. Inicijuojami keitimai Pasiūlymų laukiame iki š.m. birželio 12 d. el.paštu paneveziovvg@gmail.com