Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių apklausa

Panevėžio vietos veiklos grupė (PVVG) organizuoja Panevėžio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti Jūsų pasitenkinimą esama Biržų miesto situacija bei lūkesčius situacijos gerinimui.

Tyrimo rezultatai svarbūs ir reikalingi, kad galėtume kokybiškai parengti antrąją Panevėžio miesto vietos plėtros strategiją ir tinkamai įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Anketa rasite čia https://apklausa.lt/f/3yyn8e5.fullpage