Įvyko konferencija „Prielaidos sėkmingo verslo pradžiai“

Įvyko konferencija „Prielaidos sėkmingo verslo pradžiai“

Projekto „Pagalba verslo pradžiai“ baigiamoji konferencija „Prielaidos sėkmingo verslo pradžiai“ įvyko! Panevėžio vietos veiklos grupės Valdybos pirmininkas Sigitas Gailiūnas apžvelgė miesto verslo tendencijas, pirmininkė dr. Sandra Jakštienė pristatė projekto įgyvendinimo eigą, projekto dalyviai pasidalino patirtimis apie naują startą versle, jauno verslo mentorius Rimantas Serva pasidalino mintimis apie mentorystės naudą. Projekto metu savo verslo pradžios patirtimis…

Kviečiame dalyvauti konferencijoje “Prielaidos sėkmingo verslo pradžiai” Kviečiame dalyvauti Panevėžio miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamo projekto konferencijoje “Prielaidos sėkmingo verslo pradžiai”. Kada? 2021 m. rugpjūčio 25 d., 9-16 val. Kur? J. Žemgulio g. 46, Panevėžys (II aukšto konferencijų salė) Dalyvavimas nemokamas, būtina išankstinė registracija čia>> arba telefonu +370 618 14252, el. paštu pvkc@pvkc.lt Renginio darbotvarkė>> Daugiau informacijos…

Projekto „Pagalba verslo pradžiai“ veiklos tęsiamos

Projekto „Pagalba verslo pradžiai“ veiklos tęsiamos

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – Panevėžio VVG) beveik prieš metus, – praėjusį birželį,- pradėjo vykdyti projektą „Pagalba verslo pradžiai“.  Projekto tikslas – suteikti pagalbą verslo pradžiai naujai įsikūrusiems verslo subjektams Panevėžyje. Vietos plėtros projekte suplanuotose veiklose dalyvauja 6 tikslinės grupės dalyviai, turintys ne didesnę nei 2 metų veiklos patirtį . Projekto metu jau įvykdyti…

Įgyvendintas projektas

Įgyvendintas projektas

Įgyvendintas dar vienas projektas, skirtas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 2019.03 – 2020.10 laikotarpiu  vykdė projektą „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims/šeimoms, pasitelkiant savanorius“. Šis projektas skirtas socialinės rizikos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar kitų priežasčių negali…

Įgyvendintas projektas

Įgyvendintas projektas

Praeitų metų birželio– gruodžio mėnesiais įgyvendintas Atviros jaunimo erdvės projektas „Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“. Projekto metu buvo atnaujintos ir praplėstos AJE patalpos – įkurta Virtuali grafikos studija ir Zen zona jaunimui. Tai projektas skirtas ekonomiškai neaktyviam, 14–29 m. Panevėžio miesto jaunimui. Projekto metu jaunimas turėjo galimybę dalyvauti įvairiose savirealizacijos veiklose ir kompetencijų ugdymo mokymuose, po…

Įgyvendintas projektas „Jaunimo pilietiškumo gebėjimų ugdymas, skatinant juos įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą“

Įgyvendintas projektas „Jaunimo pilietiškumo gebėjimų ugdymas, skatinant juos įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą“

Įgyvendintas projektas „Jaunimo pilietiškumo gebėjimų ugdymas, skatinant juos įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą“, kurio tikslas – ugdyti Panevėžio miesto jaunimo pilietiškumą, skatinant juos per savanorystę įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą. Gimnazistai išklausė 2 ciklų mokymus – „Pilietiškumas nėra įgimtas“ ir „Kodėl savanorystė gali būti įdomi ir naudinga?“. Projektą įgyvendino Panevėžio vietos veiklos grupė. Projektas finansuojamas…

Patvirtinta Panevėžio vietos veiklos grupės nauja valdybos sudėtis

Patvirtinta Panevėžio vietos veiklos grupės nauja valdybos sudėtis

2020 m. lapkričio 06 d. vykusiame Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu pavirtinta nauji valdybos nariai penkerių metų kadencijai.  Panevėžio miesto 2020 m. spalio 29 d.  tarybos sprendimu Nr. 1-309 į Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos narius deleguoja: Rimą Maselytę, Arūną Balčiūną, Petrą Luomaną, Loretą Masiliūnienę; asocijuotos verslo organizacijos ar įmonės, atstovaujamos Panevėžio…