Pakartotinai pateikta paraiška strategijos įgyvendinimo administravimui

Pakartotinai pateikta paraiška strategijos įgyvendinimo administravimui

Panevėžio Vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pakartotinai pateikė paraišką projektui „Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ pagal priemonę 08.6.1-ESFA-T-910 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas. Šiuo metu paraiška vertinama Europos socialinio fondo agentūroje. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Numatomos veiklos:…

Asociacija dalyvauja konkurse, skirtame smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Asociacija dalyvauja konkurse, skirtame smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Panevėžio Vietos veiklos grupė dalyvauja Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurse, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas „Gerumas vienija“ skirtas ugdyti Panevėžio visuomenės nepakantumą smurtiniam elgesiui. Laimėjus konkursą, bus sukurtas pagalbos algoritmas „Tu ne vienas“. Algoritmu siekiama supažindinti  visuomenę su pagalbos galimybėmis patyrus smurtą artimoje aplinkoje. Dažnai…

Panevėžio VVG siekdama didinti socialinę įtrauktį, įgyvendino tarptautinės vaikų gynimo dienos proga projektą „ Vaikų popietė su Panevėžio sporto žvaigžde“.

Panevėžio VVG siekdama didinti socialinę įtrauktį, įgyvendino tarptautinės vaikų gynimo dienos proga projektą „ Vaikų popietė su Panevėžio sporto žvaigžde“.

  Popietės metu vaikai aptarė su Panevėžio sporto žvaigžde sveikos gyvensenos įgūdžius, pasivaišino,  įsiamžino kartu su „žvaigžde“. Buvo suorganizuoti Sportiniai žaidimai, kurių pagalba Panevėžio VVG siekė prisidėti prie bendrųjų vertybių ugdymo: pagarba sau ir kitiems, geranoriškumas, atsakingumas, sveika gyvensena, pagalba, sąžiningumas ir savidrausmė. Vaikų dienos centre praleista popietė su Panevėžio sporto žvaigžde Vidmantu Urbonu, vaikams…

PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

Vidaus reikalų ministerija patvirtino Panevėžio vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros strategiją. „Panevėžio miesto integruotoje teritorijos vystymo programoje (ITVP) numatyta per bendruomenės iniciatyvas didinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį, todėl VVG strategija susijusi su ITVP, tarsi ją papildo. Miestui svarbu, kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna. VVGS tikslas…

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

Kviečiame miesto gyventojus, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas susipažinti su atnaujinta Panevėžio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija, kurią atrasite nuspaudę šią nuorodą. Susipažinus su strategija, kviestume pateikti savo siūlymus, pastabas iki 2016 m. spalio 3 d. šioje nuorodoje pateiktais kontaktais. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija Strategijos įgyvendinimo veiksmų plano 1 priedas Vietos plėtros…

Kviečiame į VVG susitikimą su miesto bendruomene

Kviečiame į VVG susitikimą su miesto bendruomene

Miesto bendruomenė kviečiama susipažinti su Panevėžio vietos veiklos grupės veikla ir vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams rengimu 2015 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį)17.30 val. Panevėžio miesto savivaldybės I aukšto salėje vyks Panevėžio vietos veiklos grupės (toliau – VVG) susitikimas su miesto bendruomene. Susitikime bus pristatyta Panevėžio VVG veikla ir rengiama vietos plėtros strategija 2015-2020 metams. Bus supažindinama su galimybe…

Spaudos konferencija dėl Panevėžio VVG rengiamos vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams

Spaudos konferencija dėl Panevėžio VVG rengiamos vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams

2015 m. lapkričio 23 d.(pirmadienį) 13 val. Panevėžio miesto savivaldybės II aukšto salėje vyks spaudos konferencija siekiant pristatyti Panevėžio vietos veiklos grupės veiklą ir rengiamą vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Bus pristatoma galimybė rengti projektus ir gauti finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės…

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

DĖMESIO PANEVĖŽIEČIAI, GYVENANTYS, DIRBANTYS AR BESIMOKANTYS PANEVĖŽIO MIESTE! Panevėžio Vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Kviečiame nelikti nuošalyje, nes Jūsų pasiūlymai ir idėjos taps šios strategijos pagrindu. Čia galite įvertinti opiausias Panevėžio problemas, pasiūlyti jų sprendimo būdus, išsakyti savo idėjas, kurias norėtumėte įgyvendinti. Jūsų pateikti „minkštieji“ projektai (mokymai, socialinės paslaugos, užimtumo skatinimas, verslumo…