Dėmesio!

Dėmesio!

Karantino laikotarpiu Panevėžio vietos veiklos grupės administracija savo darbą organizuos nuotoliniu būdu. Projektų vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas nuotoliniu būdu, telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo. Su mumis galite susisiekti el.p. paneveziovvg@gmail.com ir tel. nr. 8-614-499882  

Mokymai projektų vykdytojams

Mokymai projektų vykdytojams

Įvyko mokymai projektų vykdytojams, pagal  šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus: 1.1.1. veiksmas „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“. 2.1.1. veiksmas „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei…

Mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų vykdytojams

Mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų vykdytojams

Mokymai projektų vykdytojams, pateikusiems projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus: 1.1.1. veiksmas „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“. 2.1.1. veiksmas „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims…

Patvirtinti 4 nauji projektiniai pasiūlymai!

Patvirtinti 4 nauji projektiniai pasiūlymai!

2019 m. gruodžio 18 d. Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr.32 buvo patikslintas projektų sąrašas Nr.6, įtraukiant keturis naujus projektinius pasiūlymus skirtus prisidėti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo (toliau – PVVG strategija). 2 projektiniai pasiūlymai, skirti PVVG strategijos 2.1.1. veiksmo „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai…

Projektas „Panevėžys atviras savanorystei“

Projektas „Panevėžys atviras savanorystei“

Įgyvendintas projektas „Panevėžys atviras savanorystei“. Tikslas – per šviečiamąją veiklą supažindinti miesto jaunimą ir miesto organizacijas su savanorystės teoriniais ir praktiniais aspektais, paskatinti juos įsitraukti į savanorystės veiklas bei pasidalinti savanoriavimo patirtimis, pasimokyti vieni iš kitų. Projektu „Panevėžys atviras savanorystei“ siekiama supažindinti miesto jaunimą, senjorus ir miesto organizacijas su savanorystės teoriniais ir praktiniais aspektais, paskatinti…

Patvirtintas projektų sąrašas Nr.6

Patvirtintas projektų sąrašas Nr.6

Š.m. lapkričio 06 d. Panevėžio vietos veiklos grupės valdyba posėdžio metu patvirtino  6 projektų sąrašą, kuriame numatyta skirti finansavimą 2 projektams: Pagal Strategijos veiksmą 2.1.2 „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“ projektas“ Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU –…

Atnaujinta kvietimų teikti projektinius pasiūlymus informacija

Atnaujinta kvietimų teikti projektinius pasiūlymus informacija

Atnaujinta kvietimo 6.1., skirto PVVG strategijos 2.1.1. veiksmo „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ įgyvendinimui. Numatoma projekto įgyvendinimo  trukmė nuo 12 iki 36 mėn. Pratęsiamas projektinių pasiūlymų priėmimas iki š.m. lapkričio 15 d. Kvietimas 2.1.1 veiksmui N Taip pat…

Kviečiame prisijungti prie projekto!

Kviečiame prisijungti prie projekto!

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą „Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems…

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2019-09-25 sprendimu Nr. 28 pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas iki š.m. spalio 28 d. pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 2.1.1. Veiksmas. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ atnaujinta kvietimo informacija kvietimas –…