Kviečiame į VVG susitikimą su miesto bendruomene

Kviečiame į VVG susitikimą su miesto bendruomene

Miesto bendruomenė kviečiama susipažinti su Panevėžio vietos veiklos grupės veikla ir vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams rengimu 2015 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį)17.30 val. Panevėžio miesto savivaldybės I aukšto salėje vyks Panevėžio vietos veiklos grupės (toliau – VVG) susitikimas su miesto bendruomene. Susitikime bus pristatyta Panevėžio VVG veikla ir rengiama vietos plėtros strategija 2015-2020 metams. Bus supažindinama su galimybe…

Spaudos konferencija dėl Panevėžio VVG rengiamos vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams

Spaudos konferencija dėl Panevėžio VVG rengiamos vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams

2015 m. lapkričio 23 d.(pirmadienį) 13 val. Panevėžio miesto savivaldybės II aukšto salėje vyks spaudos konferencija siekiant pristatyti Panevėžio vietos veiklos grupės veiklą ir rengiamą vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Bus pristatoma galimybė rengti projektus ir gauti finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės…

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

DĖMESIO PANEVĖŽIEČIAI, GYVENANTYS, DIRBANTYS AR BESIMOKANTYS PANEVĖŽIO MIESTE! Panevėžio Vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Kviečiame nelikti nuošalyje, nes Jūsų pasiūlymai ir idėjos taps šios strategijos pagrindu. Čia galite įvertinti opiausias Panevėžio problemas, pasiūlyti jų sprendimo būdus, išsakyti savo idėjas, kurias norėtumėte įgyvendinti. Jūsų pateikti „minkštieji“ projektai (mokymai, socialinės paslaugos, užimtumo skatinimas, verslumo…

Kviečiame dalyvauti Panevėžio vietos plėtros strategijos kūrime

Kviečiame dalyvauti Panevėžio vietos plėtros strategijos kūrime

Panevėžio vietos veiklos grupė kuria vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. laikotarpiui Jos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Vietos plėtros strategijos parengimas – atsakingas darbas, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020 m. programos įgyvendinimo metus. Manoma, kad 2016 metų birželio mėnesį…

Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai

Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai

Prieš 3 mėnesius Savivaldybės, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įkurta Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) Europos socialinio fondo agentūrai įteikė paraišką, kuria prašoma skirti finansavimą 2014-2020 m. vietos plėtros strategijai (VPS) parengti. „Parengti VPS – didelis darbas. Jis turi būti atliktas atsakingai, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020…

Panevėžyje įsteigta Vietos veiklos grupė

Panevėžyje įsteigta Vietos veiklos grupė

Šiandien trys įstaigos, kurių tarpe yra ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Aspkritasis stalas“ pasirašė asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) steigimo sutartį, įstatus ir kitus steigimo dokumentus. Asociacijos steigėjais, apart PAS tapo Prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Panevėžio m. savivadybės administracija. Be jų, steigiamajame susirinkime dalyvavo miesto bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos. Į asociacijos Panevėžio VVG valdybą deleguoti…

Gyvenamųjų vietovių ateitis – bendruomenių rankose

Gyvenamųjų vietovių ateitis – bendruomenių rankose

Ministras Saulius Skvernelis patvirtino Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Paskatinti miestų bendruomenes rengti savo gyvenamosios vietovės plėtros strategijas, kuriose būtų numatyta, kaip išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bus gerinamos vietinės įsidarbinimo galimybės ir didinama socialinė bendruomenių integracija….

Duotas startas bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai

Duotas startas bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai

Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintos Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės duoda startą bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai (BIVP) Lietuvos miestuose. Tai vienas iš naujų 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikos įgyvendinimo būdų. Taisyklės nustato reikalavimus vietos plėtros strategijų rengimui, tvirtinimui ir keitimui. Taip pat nurodo subjektus, kurie, susibūrę į vietos veiklos grupes, galės rengti ir…