Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Planuojamas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija) keitimas. Planuojami šie keitimai, kurie palengvintų reikalavimus potencialiems pareiškėjams ir suteiktų neišnaudotų galimybių pateikti savo parengtus projektus: Panevėžio VVG paskelbus 2018 m. gegužės 2 d. kvietimą pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant…

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

Š.m. vasario mėn. Vidaus Reikalų ministro įsakymų skirtas finansavimas dar 4 Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams. Laukiamas startas šių projektų: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą“. Orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas “Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius”. Všį Panevėžio…

Pasidalijimas gerąja patirtimi Liunene

Pasidalijimas gerąja patirtimi Liunene

Vasario 5-7 dienomis Panevėžioio vietos veiklos grupės darbuotojai ir valdybos nariai lankėsi Liuneno mieste (Vokietija). Vizito tikslas pasidalinti gerąją patirtimi, bendruomeniškumo, savanorystės ir verslumo skatinimo temomis. Liuneno mieste aplankėme gaisrinę, kurioje mus pasitiko jaunimo brigada, supažindino su gaisrininkų darbo ypatumais, bendrą darbą su greitąją medicinos pagalba, papasakojo apie stipriai plėtojamą savanorišką veiklą gaisrinėje, įdomus faktas,…

Startuoja pirmieji projektai!

Startuoja pirmieji projektai!

Startuoja pirmojo projektų sąrašo pirmieji du projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“. Projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių – dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą. Socialinės…

Informacinis renginys „Startuojančių projektų pristatymas bendruomenėms“

Informacinis renginys „Startuojančių projektų pristatymas bendruomenėms“

Š.m. lapkričio 19 d. 10 val. Pedagogų švietimo centre vyks pirmųjų startuojančių projektų pristatymas. Numatomi įgyvendinti pirmieji 2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“, projekto metu bus apmokyti  22 projekto savanoriai bei 54 projekto dalyviai savanorystės teorinių pagrindų; motyvuojami  projekto dalyviai naujoms, kūrybinėms veikloms, pasitelkiant specialistus,…

Mokymai projektų vykdytojams

Mokymai projektų vykdytojams

Š.m. spalio 23 d. 9:30 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai projektų  vykdytojams pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 1.1.3. veiksmas  „Specialiųjų socialinės priežiūros  ( pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga  ir kita) ir /arba bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius“ ; 1.2.1. veiksmas…

LR vidaus reikalų ministerijos patvirti vietos plėtros projektai

LR vidaus reikalų ministerijos patvirti vietos plėtros projektai

Š.m. spalio  4 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu patvirtinto  Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašus. Numatomi įgyvendinti  7 projektai: VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinio centro“  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“; Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir…

PVVG strategijos įgyvendinimas įpusėjo

PVVG strategijos įgyvendinimas įpusėjo

2018 m. Rugsėjo 13 d. Vidaus reikalų ministerija organizavo renginį „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, visoms miestų vietos veiklos grupėms. Renginio metu buvo diskutuojama priemonės „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo klausimais, pristatytos numatomos Priemonės tobulinimo kryptys, VšĮ Europos socialinio fondo agentūros atstovai pristatė paraiškų projektų vertinimo patirtį ir pasidalino praktiniais patarimais. Panevėžio vietos veiklos…