Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2019-09-25 sprendimu Nr. 28 pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas iki š.m. spalio 28 d. pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 2.1.1. Veiksmas. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ atnaujinta kvietimo informacija kvietimas –…

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus  Projektiniai pasiūlymai skirti įgyvendinti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją pagal šiuos strategijos veiksmus: „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.1.1 veiksmui „Mokymų ir konsultacijų…

Mokymai projektinių pasiūlymų pareiškėjams

Mokymai projektinių pasiūlymų pareiškėjams

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus, skirtus prisidėti prie Panevėžio vietos veiklos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse). Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą,…

Pagalbos verslo pradžiai teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas aktualu: Jauno verslo subjektams ir potencialiems pareiškėjams Pagal VVG strategijos veiksmą „2.1.1. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)” planuojamas skelbti š. m. rugpjūčio mėn. kvietimas viešiems ir privatiems juridiniams asmenims teikti projektinius pasiūlymus(teikimas 2019-09-06). Tai…

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad projektinių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2019 m. birželio 7 d. pagal šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos veiksmus: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Kvietimas Nr.5.1. Naujų darbo formų…

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus!

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę ·         Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Kvietimas…

Atnaujinta PVVG vietos plėtros strategija

Atnaujinta PVVG vietos plėtros strategija

Atnaujinta Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija. Š.m. balandžio 5 d. gautas Vidaus reikalų ministerijos raštas, kuriame pažymima, kad pritarta Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotam ir pateiktam Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pakeitimui. PVVG strategijos pakeitimas, patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d.  ascocoacijos valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. 24. PVVG vietos plėtros…

Planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

Planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

2019 m. planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus: „Spacialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų, gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikiams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežaščių) teikimas, pasitelkiant savanorius“ kvietimas planuojamas gegužės mėn. „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant…

Kviečiame tapti asociacijos nariais

Kviečiame tapti asociacijos nariais

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) sukurta pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje. PVVG parengtos vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius….

Startuoja verslumo skatinimo projektas!

Startuoja verslumo skatinimo projektas!

Džiaugiamės vienu iš pirmųjų startuojančiu projektu, skirtu Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Panevėžio verslo konsultacinis centras jau šiandien pradeda įgyvendinti projektą „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“. Projektas skirtas gerinti darbingų ekonimiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Projekte bus suorganizuoti neformalūs verslumo…