Pagalbos verslo pradžiai teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas aktualu: Jauno verslo subjektams ir potencialiems pareiškėjams Pagal VVG strategijos veiksmą „2.1.1. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)” planuojamas skelbti š. m. rugpjūčio mėn. kvietimas viešiems ir privatiems juridiniams asmenims teikti projektinius pasiūlymus(teikimas 2019-09-06). Tai…

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad projektinių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2019 m. birželio 7 d. pagal šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos veiksmus: Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Kvietimas Nr.5.1. Naujų darbo formų…

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus!

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę ·         Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius. Kvietimas…

Atnaujinta PVVG vietos plėtros strategija

Atnaujinta PVVG vietos plėtros strategija

Atnaujinta Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija. Š.m. balandžio 5 d. gautas Vidaus reikalų ministerijos raštas, kuriame pažymima, kad pritarta Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotam ir pateiktam Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pakeitimui. PVVG strategijos pakeitimas, patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d.  ascocoacijos valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. 24. PVVG vietos plėtros…

Planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

Planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

2019 m. planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus: „Spacialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų, gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikiams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežaščių) teikimas, pasitelkiant savanorius“ kvietimas planuojamas gegužės mėn. „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant…

Kviečiame tapti asociacijos nariais

Kviečiame tapti asociacijos nariais

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) sukurta pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje. PVVG parengtos vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius….

Startuoja verslumo skatinimo projektas!

Startuoja verslumo skatinimo projektas!

Džiaugiamės vienu iš pirmųjų startuojančiu projektu, skirtu Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Panevėžio verslo konsultacinis centras jau šiandien pradeda įgyvendinti projektą „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“. Projektas skirtas gerinti darbingų ekonimiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Projekte bus suorganizuoti neformalūs verslumo…

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-984  patvirtintomis „Vietos plėtros  strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis“  Panevėžio vietos veiklos grupės kviečia asociacijos narius į visuotinį narių susirinkimą. Darbotvarkė Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos metinės ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo. Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo….

Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Planuojamas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija) keitimas. Planuojami šie keitimai, kurie palengvintų reikalavimus potencialiems pareiškėjams ir suteiktų neišnaudotų galimybių pateikti savo parengtus projektus: Panevėžio VVG paskelbus 2018 m. gegužės 2 d. kvietimą pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant…

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

Š.m. vasario mėn. Vidaus Reikalų ministro įsakymų skirtas finansavimas dar 4 Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams. Laukiamas startas šių projektų: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą“. Orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas “Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius”. Všį Panevėžio…