Mokymai projektų vykdytojams

Mokymai projektų vykdytojams

Š.m. spalio 23 d. 9:30 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai projektų  vykdytojams pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 1.1.3. veiksmas  „Specialiųjų socialinės priežiūros  ( pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga  ir kita) ir /arba bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius“ ; 1.2.1. veiksmas…

LR vidaus reikalų ministerijos patvirti vietos plėtros projektai

LR vidaus reikalų ministerijos patvirti vietos plėtros projektai

Š.m. spalio  4 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu patvirtinto  Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašus. Numatomi įgyvendinti  7 projektai: VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinio centro“  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“; Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir…

PVVG strategijos įgyvendinimas įpusėjo

PVVG strategijos įgyvendinimas įpusėjo

2018 m. Rugsėjo 13 d. Vidaus reikalų ministerija organizavo renginį „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, visoms miestų vietos veiklos grupėms. Renginio metu buvo diskutuojama priemonės „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo klausimais, pristatytos numatomos Priemonės tobulinimo kryptys, VšĮ Europos socialinio fondo agentūros atstovai pristatė paraiškų projektų vertinimo patirtį ir pasidalino praktiniais patarimais. Panevėžio vietos veiklos…

Patvirtintas ketvirtas projektinių pasiūlymų sąrašas

Patvirtintas ketvirtas projektinių pasiūlymų sąrašas

Rugpjūčio 7 d. įvyko PVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintos projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos ir sąrašas, kuris bus teikiamas Vidaus reikalų ministerijai siūlymui finansuoti. Projektiniai pasiūlymai pateikti šiems strategijos veiksmas: Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės…

Mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams

Mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams

Š.m. liepos 20 d. 10 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai projektų  vykdytojams pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 1.1.2. veiksmas “ Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir 2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verlą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę…

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas antrasis vietos plėtros projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas antrasis vietos plėtros projektų sąrašas

Š.m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-468 patvirtintas antrasis Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas. Numatomi įgyvendinti  3 projektai: Panevėžio švietimo centro projektas „Sau ir bendruomenei“, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims,…

Projektinių pasiūlymų kvietimui Nr.4 priėmimo terminas pratęsiamas iki š.m. liepos 5 d.

Projektinių pasiūlymų kvietimui Nr.4 priėmimo terminas pratęsiamas iki š.m. liepos 5 d.

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę ·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius…