Kviečiame dalyvauti mokymuose!

Kviečiame dalyvauti mokymuose!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę  ·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius…

Įvyko mokymai pirmiesiems projektų vykdytojams

Įvyko mokymai pirmiesiems projektų vykdytojams

Gegužės 11 d. įvyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams pagal strategijos 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“. Numatomi įgyvendinti  2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei““ ir Labdaros ir…

Mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams

Mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams

Gegužės 11 d. 10 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai pirmiesiems projektų vykdytojams pagal strategijos 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“. Numatomi įgyvendinti pirmieji 2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau…

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas pirmasis vietos plėtros projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas pirmasis vietos plėtros projektų sąrašas

Š.m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-310 patvirtintas pirmasis Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas. Numatomi įgyvendinti pirmieji 2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei““ ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba…

PVVG įgyvendins projektą, skirtą bendruomeniškumo jausmo skatinimui tarp kartų.

PVVG įgyvendins projektą, skirtą bendruomeniškumo jausmo skatinimui tarp kartų.

Panevėžio vietos veiklos grupė pasirašė nevyriausybinių organizacijų projekto “Tautiškumas vienija kartas” sutartį su Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Projektui “Tautiškumas vienija kartas” skirtas finansavimas – 340 Eur. Projekto partneriai: Panevėžio socialinių paslaugų centras, VšĮ Šv. Juozapo globos namai ir  Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras. Projekto “Tautiškumas vienija kartas” tikslas – socialinės rizikos vaikų tarpe ugdyti bendruomeniškumo…

PVVG valdybos patvirtinti projektinių pasiūlymų sąrašai

PVVG valdybos patvirtinti projektinių pasiūlymų sąrašai

Panevėžio vietos veiklos grupės  valdybos patvirti projektinių pasiųlymų sąrašai, siūlymui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai įtraukti vietos plėtros projektinius pasiūlymus į finansuojamų projektų sąrašus. 2017 m. gruodžio 18 d. asociacijos valdyba protokolu Nr. 16 patvirtino projektinių pasiūlymų sąrašą Nr. 1 pagal strategijos 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir…

Mokymai VVG valdymo organų nariams ir darbuotojams

Mokymai VVG valdymo organų nariams ir darbuotojams

Balandžio 20 d. įvyko mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės valdymo organų nariams ir darbuotojams. Mokymų metu pristatytas VVG strategijos įgyvendinimo progresas, poreikio keisti strategiją vertinimas, strategijų keitimo procesas. Pasidalinta gerąja kitų miestų ir rajonų vietos veiklos grupių patirtimi. Aptartos Panevėžio vietos veiklos grupės perspektyvos dalyvauti kituose projektuose. Mokymus vedė UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ lektorius Arūnas…

PVVG įgyvendins projektą, skirtą miesto jaunimui ir su jais dirbantiems asmenims

PVVG įgyvendins projektą, skirtą miesto jaunimui ir su jais dirbantiems asmenims

Panevėžio vietos veiklos grupės pirminkės S. Jakštienės inicijuotam neigiamų socialinių veiksnių projektui „Būk protingas  – žinok netoleruok!“ miesto savivaldybės administracija skyrė 1400 Eur. PVVG pirminkė S. Jakštienė džiaugiasi pasirašyta projekto sutartimi ir pradėdama paruošiamuosius darbus, skirtus pagrindiniam projekto tikslui – per šviečiamąją veiklą supažindinti miesto jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis su prekybos žmonėmis teoriniais…

Mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės darbuotojams ir valdymo organų nariams

Mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės darbuotojams ir valdymo organų nariams

Balandžio 20 d. vyks Panevėžio vietos veiklos grupės darbuotojų ir valdymo oraganų narių mokymai. Mokymu metu bus aptariama VVG strategijos įgyvendinimo progreso pristatymas (patvirtinti projektai, pasiekti rodikliai, numatytos lėšos), poreikio keisti strategiją vertinimas, strategijų keitimo procesas. Pristatoma geroji kitų miestų ir rajonų VVG veiklos patirtis.