Vaikų vasaros užimtumo stovykla “BAM – bandyk, atrask, mąstyk”

Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendina projektą “Vaikų vasaros užimtumo stovykla “BAM – bandyk, atrask, mąstyk”. Projekto tikslas – didinti vaikų ir paauglių vasaros užimtumo veiklų prieinamumą, skatinant socializaciją ir mažinant neigiamų socialinių riziką aplinkoje. Panevėžio mieste bus suorganizuotos 2 vaikų vasaros dienos stovyklos. Įgyvendinus šias veiklą bus pasiektas ne tik kiekybinis pokytis (į vaikų vasaros dienos stovyklas 50 vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų), bet ir kokybinis pokytisįgyvendinus šią veiklą – padidinta vaikų savivertė, paskatinta motyvacija, kūrybiškumas, komandiškumas, iniciatyvumas, pagilintos žinios, patobulinti gebėjimai, ko pasekoje didėja vaikų aktyvumas, skatinamas supratimas apie pilietiškumą, pagalbos svarbą bendruomenėje ir šeimoje, padidinti socialiniai ryšiai, visą šie veiksniai mažina socialinę atskirtį ir didina vaikų socializaciją. Inovatyvių vasaros stovyklų metu bus taikomi inovatyvūs ugdymo metodai: dėmesys skiriamas vaikų ugdymui per patirtis, mažose projektinėse veiklose. Projektine veikla grįstame mokymesi bus naudojami konstruktoriai – LEGO ir 3D.

Projektas finansuojamas iš Panevėžio miesto savavivaldybės nevyriausybinių organizacijų biudžeto lėšų.