Įgyvendintas projektas

Panevėžio vietos veiklos grupės įgyvendinimo projektą “Socialinio verslumo įgūdžių mokymai “Sidabriniams startuoliams” Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą”, kuris budo finansuojamas 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Aktyvių piliečių fondo programos. projekto metu pasiekti pagrindiniai rezultatai – įkurtose Kūrybinėse meno dirbtuvėse 100 Panevėžio varesino amžiaus žmonių dalyvavo socialinio verslumo teorinių ir praktinių mokymų programoje “Sidabriniams startuoliams”, sukurta e-pardavimų platforma “Sidabrinių startuolių keramika” socialiniame tinkle Facebook. “Sidabriniai startuoliai” ne tik dalyvavo noformalaus užimtumo veiklose , bet ir pagilino mokėjimo mokytis, bendravimo ir bendrdarbiavimo kompetencijas, įgijo naujų socialinio verslumo žinių, skatino kūrybiškumą bei gerino emocinę ir psichinę sveikatą. https://youtu.be/IPGySEYCvTk?si=64vvwQmuZMEETWls