Pasirašyta Projekto Finansavimo Sutartis

PASIRAŠYTA projekto „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ finansavimo sutartis.
Projekte bus įgyvendintos šios veiklos: projekto savanorių paieška, atranka ir jų mokymai; socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių informavimas apie socialines, laisvalaikio užimtumo paslaugas ir tarpininkavimas jas gaunant; socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių laisvalaikio užimtumo paslaugos; bendradarbiavimo tinklo kūrimas – susitikimai su kitomis vietos veiklos grupėmis.
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas, socialinius įgūdžius, padedančius lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes.
Projekto įgyvendinimo metu jaunuoliai išmoks kurti savo ateities viziją ir atrasti savyje drąsos siekti jos realizavimo. Pokyčiai jaunuolių – didesnis pasitikėjimas savimi, labiau teigiamas savęs vertinimas, sustiprėjęs atsparumas stresams, didesnė drąsa pasisakant viešai, geresni komunikaciniai įgūdžiai, išaugusi savigarba ir tikėjimas, kad pavyks pasiekti tai, ko nori, sukurti norimą gyvenimą, įsitvirtinti darbo rinkoje.
Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Projekto vertė  – 28809,60 Eur

Projekto Vykdytojas Panevėžio vietos veiklos grupė