Startuoja Pirmieji Projektai!

Startuoja pirmojo projektų sąrašo pirmieji du projektai:

Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“. Projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių – dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą. Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 90 senyvo amžiaus darbingų asmenų, gyvenančių tikslinėje teritorijoje;-projekte dalyvaus 54 tikslinės grupės asmenys, gyvenantys tikslinėje teritorijoje. Į projekto veiklas numatyta įtraukti ne mažiau kaip 10 savanorių – projekte dirbs 22 savanoriai. Projekto metu planuojamos tokios veiklos: projekte dirbančių ir projekto dalyvių savanorystės mokymai; savo poreikių bei pomėgių nustatymo, motyvacijos naujai veiklai mokymai; edukacinės programos – praktiniai užsiėmimai, minkšti stebuklai, šis tas iš nieko, vaniliniai namai, sveikoji daržininkystės, molio ir medžio giminystė. Projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais : Trečiojo amžiaus universiteto panevėžio fakultetu, Panevėžio Klaipėdos mikrarajono ir “Už upės” vietos bendruomenėmis. Projekto trukmė 24 mėn.

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“.  Projekto tikslas – mažinti Panevėžio miesto veiklos plėtros įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę. Keliamas uždavinys – identifikuoti labiausiai socialinę atskirtį patiriančius, pakankamos socialinės pagalbos stokojančius darbingus senyvo amžiaus panevėžiečius ir iš vietos bendruomenės pasitelkiant savanorius šiems panevėžiečiams suteikti reguliarias bendrąsias socialines paslaugas (maitinimo organizavimo, konsultavimo, tarpininkavimo) tam, kad sumažėtų jų socialinė atskirtis – senyvi darbingo amžiaus asmenys gautų pagalbą maitinantis ir galimybes aktyviau socialiai reintegruotis, grįžti į darbo rinką ar per aktyvesnį dalyvavimą bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje sustiprinti socialinei pagalbai ir palaikymui būtinus socialinius saitus. Suteiktos bendrosios socialinės paslaugos ne mažiau nei 30 socialinę atskirtį patiriančių darbingų senyvo amžiaus asmenų, pasitelkiant ne mažiau nei 3 savanorius.Numatoma projekto trukmė 24 mėn.

Projektų vykdymui skirta 41545,26 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma.