Įgyvendintas Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“

Įgyvendintas dar vienas projektas, skirtas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Projektas finansuotas  iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų ir prisidedant Panevėžio vaikų užimtumo centrui.

Labai smagu, kad projekto metu buvo pasiekti didesni projekto rodikliai, projekte dalyvavo 77 tikslinės grupės dalyviai (iš jų 10 savanorių), nors planuota buvo 60 dalyvių.  Puikus įrodymas, kad Panevėžio miesto bendruomenei reikia visuomeninę integraciją ir socialinę atskirtį mažinančių projektų.

Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro vykdytas projektas suteikė galimybę vaikams, jų artimiesiems, gyvenantiems sunkesnėmis ekonominėmis sąlygomis, patiriantiems kitą socialinę atskirtį, susitikti su daugybe nuostabių, atsidavusių ir dosnių žmonių.
Projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“ planuotas 14-ai mėnesių, tačiau karantinas pailgino jo laiką.  Projekto metu vaikai ir jų artimieji, gyvenantys sunkesnėmis ekonominėmis sąlygomis, jautriai reaguojantys į supančias aplinkybes, patiriantys socialinę atskirtį, gavo kompleksinę pagalbą: socialinę, psichologinę ir pedagoginę, su vaikais ir jų šeimomis buvo dirbama individualiai. Projekto dalyviai buvo mokomi spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, jiems buvo sudarytos sąlygas atvirai bendrauti, įvardyti savo emocijas ir jas išlieti dailės terapijos užsiėmimuose ar individualiai bendraujant su psichologe. Dailės terapijos užsiėmimai ir psichologo konsultacijos vyko panaudojant įvairias terapines priemones. Tam buvo įsigyta patalpų apšvietimo lempų, smėlio ir šviesos staliukų, molbertų, molio, piešimo popieriaus, daugybė guašo, spalvotų pieštukų, teptukų, emocinių pagalvėlių ir dar daugybė priemonių. Jos bus naudojamos vaikų veikloms ir pasibaigus projektui. Dailės terapijos užsiėmimuose noriai dalyvavo suaugusieji neįgalieji. Jie prieš pat Naujuosius 2019metus turėjo puikią galimybę dalyvauti ir įspūdingame gyvo garso M. Levickio koncerte. 2019 metų rugpjūtį keturias dienas vaikai stovyklavo Ignalinos rajone, etnografiniame Darželio kaime, gamtos dauboje šalia Linkmenų piliakalnio. 2020 metų vasarą vaikai su šeimomis vyko į ekskursijas po Klaipėdos kraštą, Kauną. O Pasvalio rajone, Pumpėnuose susipažino su kunigu Domingu Avelaneda iš Argentinos, pavertusiu Pumpėnus vaikų ir jaunimo traukos centru. Vienuolyno virtuvėje Domingas su jaunaisiais lankytojais kepė picą, gėrė arbatą ir kalbėjosi apie gyvenimo tikslus, svajones, jaunimo aktualijas. Užsimezgęs vaikų, šeimų bendravimas, sustiprėję socialiniai ryšiai nenutrūks ir pasibaigus projektui. Užsiėmimus planuojama tęsti. Tai ne tik užtikrins vaikų, augančių socialiai jautresnėse šeimose, užimtumą, bet ir suteiks jiems galimybę būti išklausytiems ir veiks kaip jaunimo prevencija, nenuklystant iš doros kelio. Taip buvo siekiama ne tik teigiamo pokyčio projekte dalyvaujantiems 67 vaikų bei tikslinės teritorijos gyventojų, bet ir indėlio miesto ekonominį ir socialinį gyvenimą, integruojantis į visuomenę. Laiku suteikta kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje atsidūrusiai šeimai, vaikams ar jų šeimos nariams, patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus, yra labai svarbi.
Projekte dalyvavo 10  savanorių. Mokymus savanoriams vedė Prienų rajono neįgaliųjų organizacijos atstovai. Sąmoningai akcentuojant ir skatinant savanorystės ir savipagalbos svarbą, jauniems savanoriams siekiama ugdyti savo savivertę atsakingumu ir pareigingumu. Džiugu, kad buvo ir daugiau prisijungusių suaugusių savanorių, nors jie ir nebuvo įtraukti į tikslinę savanorių grupę.