Inicijuojamas Panevėžio vietos veiklos vietos plėtros 2016 – 2020 m. strategijos keitimas

Incijuojamas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros 2016 – 2020 m.strategijos keitimas.

Informacija apie planuojamus keitimus:
PVVG strategijos keitimas V2022

Pasiūlymų laukiame iki 2022 m. liepos 27 d. el. p. paneveziovvg@gmail.com