Įvyko konferencija “Prielaidos sėkmingo verslo pradžiai”

Projekto “Pagalba verslo pradžiai” baigiamoji konferencija “Prielaidos sėkmingo verslo pradžiai” įvyko!
Panevėžio vietos veiklos grupės Valdybos pirmininkas Sigitas Gailiūnas apžvelgė miesto verslo tendencijas, pirmininkė dr. Sandra Jakštienė pristatė projekto įgyvendinimo eigą, projekto dalyviai pasidalino patirtimis apie naują startą versle, jauno verslo mentorius Rimantas Serva pasidalino mintimis apie mentorystės naudą. Projekto metu savo verslo pradžios patirtimis dalinosi jauno verslo atstovai, aptarta psichologiniai veiksniai ir lyderystės apraiškos versle, susipažinta su inovacijomis versle ir verslo aplinkos vertinimo Panevėžyje rezultatais bei informuota apie galimybes jaunam verslui mieste.
Projektas finansuojamas ES lėšomis ir LR vyriausybės biudžeto lėšomis.