Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas antrasis vietos plėtros projektų sąrašas

Š.m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-468 patvirtintas antrasis Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas. Numatomi įgyvendinti  3 projektai: Panevėžio švietimo centro projektas „Sau ir bendruomenei“, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centro  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“.  Projektų vykdymui skirta 60077,00 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma.

Projektų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0543f2507b9611e8ae2bfd1913d66d57