Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Š. m. lapkričio 06 d. įvyko PVVG asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kurio metu į asociacijos narius buvo priimtos dvi organizacijos: Lietuvos raudonojo Kryžiaus draugija ir VšĮ A. Lipniūno kultūros centras. Džiaugiames naujų narių motyvacija prisidėti prie mūsų veiklos. Taip pat susirinkimo metu spręstas ir patvirtintas svarbus klausimas dėl Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos narių patvirtinimo. Pasibaigus 5 metų valdybos narių kadencijai buvo naujai patvirtinta valdybos sudėtis: Rima Maselytė, Arūnas Balčiūnas, Petras Luomanas, Loreta Masiliūnienė, Angelija Zokaitienė, Visvaldas Matkevičius, Sigitas Gailiūnas ir Rosita Kliučininkienė, Jūratė Pauliukienė, Ignas Janeliūnas, Marija Miknė, Gabrielė Kučytė, Aloyzas Vilimas ir Evelina Žemaitaitytė.  Patvirtintas ir asociacijos revizorius Gintautas Rutkauskas.