Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-984  patvirtintomis „Vietos plėtros  strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis“  Panevėžio vietos veiklos grupės kviečia asociacijos narius į visuotinį narių susirinkimą. Darbotvarkė Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos metinės ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo. Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo….