Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-984  patvirtintomis „Vietos plėtros  strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis“  Panevėžio vietos veiklos grupės kviečia asociacijos narius į visuotinį narių susirinkimą.

Darbotvarkė

  1. Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos metinės ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo.
  2. Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo.
  3.  Einamieji klausimai.

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas vyks kovo 12 d. 16 val. Panevėžio miesto savivaldybės II a. salėje.