Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Planuojamas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija) keitimas. Planuojami šie keitimai, kurie palengvintų reikalavimus potencialiems pareiškėjams ir suteiktų neišnaudotų galimybių pateikti savo parengtus projektus: Panevėžio VVG paskelbus 2018 m. gegužės 2 d. kvietimą pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant…

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

Š.m. vasario mėn. Vidaus Reikalų ministro įsakymų skirtas finansavimas dar 4 Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams. Laukiamas startas šių projektų: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą“. Orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas “Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius”. Všį Panevėžio…

Pasidalijimas gerąja patirtimi Liunene

Pasidalijimas gerąja patirtimi Liunene

Vasario 5-7 dienomis Panevėžioio vietos veiklos grupės darbuotojai ir valdybos nariai lankėsi Liuneno mieste (Vokietija). Vizito tikslas pasidalinti gerąją patirtimi, bendruomeniškumo, savanorystės ir verslumo skatinimo temomis. Liuneno mieste aplankėme gaisrinę, kurioje mus pasitiko jaunimo brigada, supažindino su gaisrininkų darbo ypatumais, bendrą darbą su greitąją medicinos pagalba, papasakojo apie stipriai plėtojamą savanorišką veiklą gaisrinėje, įdomus faktas,…