LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

Š.m. vasario mėn. Vidaus Reikalų ministro įsakymų skirtas finansavimas dar 4 Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams.

Laukiamas startas šių projektų:

  1. Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą“.
  2. Orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas “Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius”.
  3. Všį Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“.
  4. Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“.