Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-542 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos…

PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

PVVG vietos plėtros strategijai 600 tūkst. Eur

Vidaus reikalų ministerija patvirtino Panevėžio vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros strategiją. „Panevėžio miesto integruotoje teritorijos vystymo programoje (ITVP) numatyta per bendruomenės iniciatyvas didinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį, todėl VVG strategija susijusi su ITVP, tarsi ją papildo. Miestui svarbu, kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna. VVGS tikslas…

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

ATNAUJINTA Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

Kviečiame miesto gyventojus, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas susipažinti su atnaujinta Panevėžio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija, kurią atrasite nuspaudę šią nuorodą. Susipažinus su strategija, kviestume pateikti savo siūlymus, pastabas iki 2016 m. spalio 3 d. šioje nuorodoje pateiktais kontaktais. Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija Strategijos įgyvendinimo veiksmų plano 1 priedas Vietos plėtros…

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

Panevėžio VVG elektroninė apklausos anketa

DĖMESIO PANEVĖŽIEČIAI, GYVENANTYS, DIRBANTYS AR BESIMOKANTYS PANEVĖŽIO MIESTE! Panevėžio Vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Kviečiame nelikti nuošalyje, nes Jūsų pasiūlymai ir idėjos taps šios strategijos pagrindu. Čia galite įvertinti opiausias Panevėžio problemas, pasiūlyti jų sprendimo būdus, išsakyti savo idėjas, kurias norėtumėte įgyvendinti. Jūsų pateikti „minkštieji“ projektai (mokymai, socialinės paslaugos, užimtumo skatinimas, verslumo…

Kviečiame dalyvauti Panevėžio vietos plėtros strategijos kūrime

Kviečiame dalyvauti Panevėžio vietos plėtros strategijos kūrime

Panevėžio vietos veiklos grupė kuria vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. laikotarpiui Jos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Vietos plėtros strategijos parengimas – atsakingas darbas, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020 m. programos įgyvendinimo metus. Manoma, kad 2016 metų birželio mėnesį…