Asociacijos valdybos narių posėdis

Š.m. gruodžio 6 d., įvyko asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė valdybos narių posėdis, kuriame buvo patvirtinta vietos plėtros projektinių pasiūlymų ataskaita dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų pagal 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.“

Patvirtintas „Panevėžio vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir vidaus tvarkos aprašo“ (toliau – aprašas) pakeitimo projektas dėl aprašo 10 p. ir 16.6 punktų.

Taip pat posėdžio metu buvo patvirtinti specialieji kriterijai ir projektų finansavimo sumos šiems vietos plėtros strategijos veiksmams:

1.1.1.veiksmas „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“.

Didžiausia galima projektui finansavimo suma iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų – 27720,00 Eur.

2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“.

Didžiausia galima projektui finansavimo suma iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų –  18480,00 Eur.

1.1.2. veiksmas „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“.

Didžiausia galima projektui finansavimo suma iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų – 20807,37 Eur.