Įvyko mokymai potencialiems vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjams

2017 m. gruodžio 20 d. įvyko mokymai potencialiems vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjamas, pagal Panevėžio miesto vietos plėtros strategijojos veiksmus, skirtus socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų verslumui didinti:

  • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.
  • Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.
  • Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.

Mokymų metu potencialūs pareiškėjai supažindinti su  Panevėžio vietos veiklos grupės strategijos tikslų sąsaja su rengiamais projektais; projektų finansavimo sąlygų aprašu; keliamais reikalavimais projektams; pagal priemonę remiamos veiklomis; išlaidų tinkamumo reikalavimais.

Vietos projektinių pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. sausio 30 d.

Iškilusiais klausimais dėl projektinių pasiūlymų rengimo konsultuoja Martyna Kontrimaitė tel. nr. 861449882; el. paštas paneveziovvg@gmail.com