Įgyvendinamas projektas „Sau ir bendruomenei“

Panevu0117u017eio u0161vietimo centras nuo 2018 m. lapkriu010dio 27 d. d. u012fgyvendina projektu0105 u201eSau ir bendruomeneiu201c, skirtu0105 Panevu0117u017eio vietos veiklos grupu0117s vietos plu0117tros strategijos u012fgyvendinimui. Tai tu0119stinis projekto u201eSociokultu016brinu0117s veiklos ir savitarpio pagalbos klubas u201eSau ir bendruomeneiu201c projektas.u00a0Projektu siekiama ne tik plu0117toti senyvo amu017eiaus u017emoniu0173 savarankiu0161kos veiklos galimybes, bet ir skatinti bendradarbiavimu0105 tarp vietos bendruomeniu0173, u012fvairiu0173 sriu010diu0173 instituciju0173, skirtingu0173 kartu0173 atstovu0173, inicijuoti veiklas, grindu017eiamas savanoryste ir savitarpio pagalba. Projekto metu 22 savanoriai iu0161klausu0117 triju0173 dienu0173 mokymus apie savanorystu0119, kaip dirbti su vyresnio amu017eiaus u017emonu0117mis, kokiu0105 mokymu0173 specifiku0105 taikyti. Po u0161iu0173 mokymu0173 savanoriai pradu0117jo vesti u012fvairias veiklas 54-riems projekto dalyviams. Kadangi savanoriai susirinko iu0161 u012fvairiu0173 sriu010diu0173, todu0117l lengvai pasidalino, kuris ves kuriu0105 veiklu0105. Projekte dirbti panoro informatikos, matematikos mokytojai, etikos, dailu0117s mokytojai, psichologai, bibliotekininkai, Savivaldybu0117se dirbantys specialistai. Informatikos mokytojai puikiai dirba su projekto dalyviais ir moko informaciniu0173 technologiju0173 subtilybiu0173, kaip nepasiklysti interneto platybu0117se, kaip ieu0161koti medu017eiagos. Taip pat moko, kaip registruotis elektroninu0117je sistemoje pas gydytojus, kitose u012fstaigose, teikianu010diose vieu0161u0105sias paslaugas. Projekto dalyviams projekto metu siu016blomos edukacinu0117s, pau017eintinu0117s programos: u201eDaiktai iu0161 niekou201c, u201eSiu016blai, siu016blai, susivykitu201c, u201eAntrasis daikto gyvenimasu201c,u00a0 u201eVaistingieji u017eolynaiu201c, u201eDuonelu0117 kasdieninu0117u201c, u201ePrakalbintas molisu201c, u201ePinkit auskit, mano rankosu201c, u201ePrieskoniu0173, vaistiniu0173 augalu0173 su0117jimas, dauginimas, auginimas, paruou0161imas vartojimuiu201c. Vienoje edukacinu0117je programoje 20 norinu010diu0173 asmenu0173 jau sudalyvavo. Panevu0117u017eio Krau0161totyros muziejuje projekto dalyviai klausu0117si paskaitos kaip prikelti senus buities daiktus antram gyvenimui. Projekto dalyviai taip pat turu0117jo galimybu0119 apu017eiu016bru0117ti u012fvairiausius unikalius daiktus, esanu010dius muziejuje. Kitos edukacinu0117s programos dar laukia. Vienos ju0173 vyks Anyku0161u010diuose esanu010diame Arkliu0173 muziejuje, kitos u2013 Panevu0117u017eio Krau0161totyros muziejuje. Projekto dalyviai jau dabar uu017esiregistravo u012f planuojamas vykdyti iu0161vykas. Vos suu017einoju0119 laiku0105, kad vykdomos u012fvairios projekto veiklos, projekto dalyviai kaipmat skuba registruotis. Du017eiugu, kad ju0173 nereikia raginti ir yra toks didelis susidomu0117jimas.