Įgyvendintas projektas

Įgyvendintas dar vienas projektas, skirtas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga 2019.03 – 2020.10 laikotarpiu  vykdė projektą „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims/šeimoms, pasitelkiant savanorius“. Šis projektas skirtas socialinės rizikos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Projekto partneris – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Projekto tikslas – suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, mažinti jų socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

Projekto metu apmokėme 20 savanorių (planavome 15), kurie 1349 val. savo laiko skyrė savanorystei šiame projekte. Jie ne tik teikė pagalbą neįgaliesiems buityje ir kasdieninėje ūkinėje veikloje (švaros ir tvarkos palaikymas namuose, maisto, vaistų nupirkimo ar kita fizinė pagalba), bet ir organizuodavo savipagalbos grupinius suėjimus, kuriuose dalyvauti kviesdavo įžymius žmones. Daugiausia įspūdžių dalyviams paliko susitikimas su knygos autoriumi A. Skačkausku, dramos studijos „Arka“ atlikėju A. Markevičiumi, Trakiškio žolininkėmis, kraštotyros muziejaus edukatorėmis. Kai leisdavo oro sąlygos, susitikimai vykdavo gamtoje, kur dalyviai dalinosi gyvenimiškąja patirtimi, sėmėsi gerų emocijų ir optimizmo. Projekto metu savanorių suorganizuotos trys pažintinės-edukacinės išvykos. Kadangi projekto veiklose dalyvavo ir labai sunkią negalią turintys asmenys, savanoriai padėjo įveikti sunkumus ir kliūtis ekskursijų metu. Šio projekto metu užsimezgęs nuoširdus neįgaliųjų ir savanorių ryšys ir ateityje nenutrūks, o tai didžiausia vertybė šiandienos materialinių, finansinių, buitinių problemų perpildytoje kasdienybėje.