Strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2020 m.

Patvirtinta Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros ataskaita už 2020 m. 2021 m. kovo 25 d.  Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 22.

Ataskaita 2020 m.

visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr.22