Įgyvendintas projektas „Jaunimo pilietiškumo gebėjimų ugdymas, skatinant juos įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą“

Įgyvendintas projektas „Jaunimo pilietiškumo gebėjimų ugdymas, skatinant juos įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą“, kurio tikslas – ugdyti Panevėžio miesto jaunimo pilietiškumą, skatinant juos per savanorystę įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą. Gimnazistai išklausė 2 ciklų mokymus – “Pilietiškumas nėra įgimtas” ir “Kodėl savanorystė gali būti įdomi ir naudinga?”. Projektą įgyvendino Panevėžio vietos veiklos grupė. Projektas finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.